Wat doe ik bij een bedrijfsongeval'

Bij elk bedrijf kan een keer een ongeval plaatsvinden, zelfs bij bedrijven in de administratieve sector. In de bouw en industrie is de kans op een ongeval altijd duidelijk aanwezig en worden er vele maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen. Wat moet u eigenlijk doen wanneer een ongeval plaatsvindt? En maakt het uit waar het ongeval plaatsvind? Wanneer is iets eigenlijk een bedrijfsongeval?

Wanneer tijdens, maar ook later als gevolg van werkzaamheden een ongeval plaatsvindt, is er sprake van een bedrijfsongeval. De locatie maakt niet uit, dit kan bv op de bouwplaats zijn, bij een klant of bij werkzaamheden langs de weg. De werkgever is hiervoor aansprakelijk, ook als de werknemer een fout maakte. Bij een ongeval tijdens het woon-werkverkeer is een werkgever alleen aansprakelijk wanneer het een bedrijfsauto betreft.

Wat moet u doen na een bedrijfsongeval?
Wanneer een bedrijfsongeval ernstig genoeg is, dient het ongeval direct te worden gemeld bij de arbeidsinspectie. Daar is zelfs een speciaal telefoonnummer voor: 0800-5151. De meldingsplicht geldt ook wanneer een werknemer niet van het bedrijf is, zoals een uitzendkracht.

Bij welke ongevallen geldt de meldingsplicht na een bedrijfsongeval?

  • Wanneer iemand overlijdt
  • Bij blijvend letsel
  • Bij ziekenhuisopname door een bedrijfsongeval

Wanneer iemand bv zijn enkel verzwikt, hiervoor niet wordt opgenomen en er geen blijvend letsel aan overhoudt, is er geen sprake van meldingsplicht. Ook bij een poliklinische behandeling is er geen meldingsplicht. Bij een dagopname is dit wel het geval.

Wat gebeurt er na de melding?
De arbeidsinspectie zal een onderzoek instellen. Oorzaak en omstandigheden moeten daarbij duidelijk worden. De inspectie bekijkt of hierbij een of meerdere wettelijke overtredingen in het spel zijn. Wanneer blijkt dat er sprake is van overtreding, zal de werkgever beboet worden.

Wat gebeurt er bij het niet melden van een bedrijfsongeval waarvoor een meldingsplicht geldt?
Wilt u dit echt weten? Het zal u niet verbazen dat de arbeidsinspectie hier zwaar aan tilt. De werkgever krijgt een hoge boete die kan oplopen tot € 50.000,-

Hoe kan ik ongelukken op de werkplek voorkomen?

  • Zorg voor een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Neem collectieve of individuele maatregelen, bv bij werken op hoogte
  • Zorg dat werknemers getraind zijn in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en machines. Dit is wettelijk verplicht
  • Laat materialen tijdig keuren. Ook dit is verplicht.