Hoezo veiliger werken'

Wordt werken in de bouw wel veiliger?

Iedereen in de bouw en industrie weet dat er steeds meer aandacht is voor veiligheid. Denk maar aan de nieuwe richtlijn voor steigerbouw, waardoor een hoop mensen op cursus moeten. Het lijkt dan ook verrassend dat er over de eerste helft van 2016 veel meer ongevallen hebben plaatsgevonden, waarmee dit jaar als een slecht veiligheidsjaar de boeken in zal gaan. Deskundigen zijn minder verrast, want die zien al langer weinig vooruitgang op het gebied van veiligheid.

De stijgende lijn in veiliger werken kan niet eeuwig doorgaan. Vroeger was er veel minder aandacht voor veilig werken. Al tientallen jaren zijn vele maatregelen genomen, waardoor de veiligheid op het werk sterk toenam. Op een gegeven moment is het maximale effect door regelgeving wel bereikt. De regels zijn streng en het gereedschap is veilig, als je ermee om kunt gaan natuurlijk.

Mindset
De grootste uitdaging zit hem volgens deskundigen nog steeds in de mindset van de werknemers. Als die het ‘wel geloven’ en de richtlijnen niet of slordig toepassen, dan zal de veiligheid van henzelf en anderen niet toenemen.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever
Vaak is trouwens de opdrachtgever verantwoordelijk, ook als die met freelancers werkt. Als bij een controle blijkt dat bv steigerbouwpersoneel niet gecertificeerd is volgens de nieuwe richtlijn 2017, zal deze hiervoor dan ook worden beboet. Hoe dat zit met steigerbouw en welke cursussen hiervoor gevolgd kunnen worden?

Meer controle door inspectie
De inspectie heeft aangekondigd dat ze de opdrachtgever meer in het vizier gaat houden. Al op de tekentafel wordt gecontroleerd of de juiste aanpak wordt gevolgd. Het is dus nog meer van belang dat opdrachtgevers en werkgevers zorgen dat werknemers goed worden getraind en over de juiste middelen beschikken.