Werken op hoogte, hoe hoort het'

Steeds meer bedrijven werken op hoogte. Het is een ontwikkeling die de maatschappij ten goede komt. Onbereikbare plekken zijn te bereiken. Omdat hier veel gevaar bij komt kijken is valbeveiliging onmisbaar. Organisaties en ZZP’ers raken zich hier steeds meer bewust van. Welke stappen kunt u nou het best zetten om valgevaar te voorkomen?

Het schrijven van een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie), dragen van valbeveiliging, herhaaldelijk trainen van basisvaardigheden en reddingstechnieken, het keuren van uw valbeveiliging en het houden van toezicht, evaluatie en inspectie zijn noodzakelijke aspecten om veilig te kunnen werken op hoogte.

Risico Inventarisatie- & Evaluatie
Een Risico Inventarisatie- & Evaluatie (RI&E) bevat de omschreven risico’s van de persoonlijke veiligheid, de gezondheid op de werkplek en welke maatregelen getroffen moeten worden om deze risico’s zo klein mogelijk te maken. De werknemers moeten deze RI&E in kunnen zien, deze is overigens gemaakt voor hun eigen veiligheid. Door deze RI&E te maken voordat de werkzaamheden starten wordt de organisatie bewust van de situatie en vooral de risico’s. Zo zijn niet alleen de uitvoerende personen  bezig met de veiligheid op de werkvloer, maar kan er ook beter doorgewerkt worden en zijn er procedures voor wanneer iets fout gaat. Dit is voor de werkgever maar ook voor de werknemers het meest ideaal. Doordat vooraf risico’s ingeperkt worden en de uit te voeren acties uitgewerkt worden, voorkomt u werkonderbrekingen en wordt de veiligheid sterk vergroot.

Kennis & training
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om zijn/haar medewerkers op te leiden voor de taken die uitgevoerd moeten worden. Wanneer iemand op hoogte werkt moet deze kennis hebben over de verschillende materialen die te gebruiken zijn, weten hoe deze toegepast kunnen worden en op de hoogte zijn van de wetten en regels rondom werken op hoogte.

Wij van Safetyfreaks benadrukken dat geen of slechte kennis vooral voor uzelf een gevaar is. Als werker op hoogte bent u zelf degene die naar beneden valt wanneer ergens fouten worden gemaakt. De nadruk moet volgens ons vooral liggen op de toepassingen van de uiteenlopende producten die beschikbaar zijn. Zo lijken bijvoorbeeld harnassen erg veel op elkaar maar kunnen de toepassingen sterk verschillen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld vallijnen, helmen en karabiners.

Wij zien regelmatig tijdens onze cursussen dat personen die al jaren op hoogte werken belangrijke basiskennis zoals de minimale vrije ruimte, het verschil tussen werkplaatsbeperking- en werkpositionering en de valfactor niet kunnen omschrijven of überhaupt niet kennen. Gelukkig wordt het belang van de cursussen steeds vaker door bedrijven erkend. Het is natuurlijk ook van levensbelang dat werkers op hoogte weten met welke materialen ze in aanraking komen en wat er wel, of juist absoluut niet gedaan mag worden. Elke cursus werken op hoogte gaat in op de drie basisaspecten: wetgeving, theorie en toepassing van de kennis en producten in praktijksituaties. Naderhand ontvangt elke geslaagde deelnemer een certificaat dat aangeeft dat de deelnemer competent is, dit is tegenwoordig een wettelijke eis. Omdat de producten, technieken en regelgevingen erg snel veranderen is dit certificaat 1 jaar geldig zodat u elk jaar op de hoogte blijft van de ontwikkelingen indien u een opfriscursus neemt. Dit is zeer aan te raden.

Redding op hoogte
Het onder de knie hebben van basisvaardigheden en de basiskennis is erg handig, maar wat moet er gedaan worden wanneer een collega bewusteloos of hulpeloos in zijn/haar harnas hangt? Dit leer je in de cursus werken op hoogte redding & evacuatie. Het is namelijk erg belangrijk dat iemand niet te lang onbeweeglijk in zijn/haar harnas blijft hangen, dit kan namelijk resulteren in het Harness Suspension Trauma.  Dit stopt de bloedcirculatie en zo raakt het slachtoffer in shock en kan hij/zij te komen overlijden. Dit wil natuurlijk niemand. Daarom is het van levensbelang dat iemand gered kan worden wanneer deze in valbeveiliging hangt. Helaas zien we dat de investeringen voor redding op hoogte te klein is. Bedrijven en organisaties zien vaak de noodzaak er niet van in. Dit is een zorgelijk probleem. Het wachten op hulpdiensten kan namelijk te laat zijn, altijd iemand aanwezig hebben die de redding kan uitvoeren is dus geen overbodige luxe. Veel organisaties denken dat wanneer de valbeveiliging op de juiste manier gebruikt wordt er ook meteen veilig gewerkt wordt, dit is alleen niet altijd het geval. Wanneer de reddingstechnieken toegepast moeten worden is het belangrijk dat er snel en vooral veilig gehandeld kan worden. Daarom is het ten zeerste aan te raden om eens in de paar maanden een interne reddingsoefening te houden om de technieken fris in het hoofd te houden, we willen natuurlijk niet dat bij een redding fouten gemaakt worden.

Keuring van valbeveiliging
Uw valbeveiliging zorgt ervoor dat u niet valt op hoogte. Hier moet u van op aan kunnen en daarom is het van belang dat deze regelmatig gekeurd worden. Officieel moet valbeveiliging jaarlijks gekeurd worden. Daarnaast moet het gekeurd worden wanneer er aanleiding voor is gezien de omstandigheden of het gebruik. Ook is het verstandig om voor en na elk gebruik de valbeveiliging te controleren op overmatige vervuiling, rafels aan harnassen of lijnen, roest of beschadiging aan metalen onderdelen en scheuren in de naden. Dat het jaarlijks gekeurd wordt wil niet zeggen dat het daarna een jaar lang 100% veilig is om deze producten te gebruiken, er kan altijd wat gebeuren tijdens het werken. Waar bij keuringen naar gekeken wordt zijn onder andere de eerder genoemde punten. Verdere punten zijn: de maximale leeftijd, CE-keurmerk, zichtbaarheid van serienummer en productiejaar en natuurlijk de werking en soepelheid van de producten. Om uw klimset te keuren is een certificatie hierin vereist. Safetyfreaks is gecertificeerd in het uitvoeren van keuringen. Wij keuren al uw persoonlijke beschermingsmiddelen voor u. Hierbij wordt een geplastificeerd certificaat meegegeven voor de producten. Ook ontvangt u een digitaal certificaat. Wees alert wanneer uw producten bijna gekeurd moeten worden want uw veiligheid staat voorop!

Toezicht & evaluatie

Op de werkvloer worden vaak één of meerdere toezichthouders aangewezen die onveilige situaties dienen te voorkomen. Dit is vanwege het feit dat niet alleen werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid maar de werknemers dienen ook collega’s aan te spreken wanneer er mogelijke onveilige situaties ontstaan. Er moet een werksfeer zijn die gericht is op veiligheid en waarbij iedereen elkaar moeiteloos kan wijzen op de veiligheid. Vaak is deze sfeer er niet en is er een soort machocultuur waarbij risicovolle situaties juist bewust worden opgezocht. Bij cursussen laten we altijd zien wat de impact is van een val, dit simuleren we door een dummy te laten crashen. Vaak heeft dit een impact op de cursisten wat ze bewust maakt van de gevaren van het werken op hoogte. Werkzaamheden moeten ook geëvalueerd worden het is belangrijk om dit samen met de werknemers te doen, zij zijn uiteindelijk degenen die met de gevaren te maken krijgen. Ook is het altijd goed voor de teambuilding en kunnen mensen hier vrij spreken over wat ze van de veiligheid vinden. Op een werkplek waar iedereen op z’n gemak is worden minder fouten gemaakt.