Werken op hoogte en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bij werken op hoogte

De wetgeving voor veilig werken op hoogte wordt steeds strenger. Niet leuk wanneer u een boete krijgt, maar wel een goede zaak, wanneer u bedenkt dat er jaarlijks vele doden en gewonden vallen, met name in bouw en industrie. Van alle arbeidsongevallen heeft ongeveer 20% te maken met werken op hoogte. Er zijn duidelijke normen waaraan valbeveiliging moet voldoen en richtlijnen waaraan verschillende partijen zich moeten houden. De aansprakelijkheid bij ongevallen is minder duidelijk.

Verantwoordelijkheid begint al op de tekentafel
Werken op hoogte heeft vaak te maken met gebouwen. Tegenwoordig moet bij het ontwerp al rekening gehouden worden met toekomstige werkzaamheden aan het gebouw. Die moeten veilig uitgevoerd kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan onderhoud, dakwerkzaamheden, reiniging, inspectie enz. Vele jaren na de bouw kunnen eigenaren aansprakelijk gesteld worden bij ongevallen.

In de praktijk is gebleken dat wanneer een opdrachtgever nalatig is in het treffen van maatregelen die niet al te veel tijd en geld kosten, deze aansprakelijk is. Veel eigenaren en opdrachtgevers zijn zich hiervan niet bewust.

Verantwoordelijkheid werkgever
De werkgever is normaal gesproken de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid van personeel en anderen. Deze dient dus te zorgen voor het plaatsen van bv dakrandbeveiliging, hekken, valbeveiligingsmiddelen etc. Ook is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat personeel goed getraind is. Safetyfreaks voorziet in cursussen op diverse niveaus..

Wat kun je als werkgever doen?

 • Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)
  De werkgever dient alle risico’s te inventariseren, evalueren en tot een concreet plan van aanpak te komen in de Risico Inventarisatie en –Evaluatie. Deze moet op de werkplek aanwezig zijn en door iedereen worden gelezen.
 • Risico’s vermijden
  Wanneer bv een steiger moet worden gebouwd voor daktoegang en de ondergrond blijkt instabiel, moet gekeken worden of de steiger ergens anders kan worden geplaatst. Het risico is daarmee weg.
 • Collectieve maatregelen
  Deze worden pas genomen als risicomijding niet voldoende mogelijk is. Collectieve maatregelen gelden voor alle werknemers. Een hek plaatsen rondom een dakrand beveiligt alle werknemers op het dak tegen vallen. Een ontbrekende of falende randbeveiliging, met name bij daken, is een belangrijke oorzaak van valongelukken.
 • Individuele beveiliging
  Waar collectieve maatregelen niet voldoende mogelijk zijn, wordt individuele valbeveiliging gebruikt, zoals bv een antivalgordel met lijn en schokabsorber. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan strenge normen, die op het PBM zijn aangebracht. Het blijkt overigens dat in ongeveer de helft van de gevallen waar individuele valbeveiliging ‘heeft gefaald’ deze niet was uitgereikt!
 • Kennis en vaardigheden werknemer
  Met het verschaffen van valbeveiligingsmiddelen voldoet de werkgever nog niet aan zijn verantwoordelijkheid. De gebruiker dient te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om met deze middelen te kunnen werken. Het gebrek aan vaardigheden is een belangrijke oorzaak voor ongevallen.
 • Keuring
  De valbeveiligingsmiddelen dienen minimaal 1x per jaar te worden gekeurd. Laat u valbeveiligingsmiddelen keuren door een deskundige die uiteindelijk toch niet zo deskundig blijkt? Dan bent u als werkgever aansprakelijk. Laat dit dus door een erkend bedrijf doen.

De werknemer
Er komt dus heel wat kijken bij aansprakelijkheid. Daarnaast is ook de werknemer verantwoordelijk voor veiligheid op de werkplek. En niet alleen door zich aan de instructies te houden. Wanneer een werknemer bv ziet dat een collega een gevaarlijke handeling verricht en daar niets van zegt, is deze mede aansprakelijk bij een ongeval.

Nog een keer de Risico Inventarisatie en –Evaluatie
Men ziet nogal eens op tegen het maken van of zelfs het nadenken over een RI&E. Het brengt zeker werk met zich mee, maar ingewikkeld is het opstellen van een RI&E in principe niet. Elke branche heeft hiervoor modellen.

Deze video helpt u op weg.