Keuringen

Het is wettelijk verplicht om uw klim-, hijsmaterialen en PBM's (PBM staat voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen) minimaal één keer per jaar te laten keuren. Officieel moeten de keuringen gedaan worden om de 12 maanden én na elke val. De keuring en inspectie mag niet zomaar door iedereen gebeuren. Het is wettelijk zo geregeld dat enkel personen/bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn deze keuring mogen uitvoeren. Safetyfreaks is hierin gespecialiseerd en verzorgt voor u de volledige keuring van uw PBM én de registratie hiervan. Bij Safetyfreaks staan service, kwaliteitsproducten en de veiligheid van de klant centraal.
Meer informatie over keuringen

1 artikel(en)

Van hoog naar laag sorteren
per pagina

Overzicht  Lijst 

1 artikel(en)

Van hoog naar laag sorteren
per pagina

Overzicht  Lijst 

Valbeveiliging informatie

Valbeveiligingsmiddelen worden bij voorkeur op maat van de gebruiker geleverd. Materialen die gebruikt worden, moeten een bewijs/rapport van keuring hebben. Verder is het altijd belangrijk om zelf grondig en kritisch te kijken naar de materialen die je gaat gebruiken en of je die materialen betrouwbaar vindt.

Door het laten keuren van de  valbeveiligingsmiddelen kun je aantonen dat je “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan je werknemers.

Keuringen en inspecties van valbeveiligingsmiddelen worden door Stagefreaks Keurmeesters uitgevoerd volgens de betreffende normen per onderdeel.

De keuring Valbeveiligingsmiddelen is een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de materialen gecontroleerd. De keuring Valbeveiligingsmiddelen hoort jaarlijks uitgevoerd te worden.

Let op!! De keuring van valbeveiliging middelen is een moment opname. Controleer altijd de materialen voordat je ze gebruikt!!

Inspectiepunten valbeveiliging middelen
Aan de hand van een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd

Onderdelen valbeveiliging middelen
Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel

Administratie en certificaten
Als de inspectie is verricht ontvang je een sluitende aantoonbare administratie en certificaten voor al de gekeurde arbeidsmiddelen

De normering van valbeveiligingsmiddelen
Producten die worden aangemerkt als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moeten voldoen aan de geharmoniseerde Europese normen (standaarden). Daarom moeten alle materialen zijn voorzien van een CE-markering op een label dat een geheel vormt met het product samen met de vermelding van de relevante norm van valbeveiliging.

De juiste valbeveiliging
Het vinden van de juiste persoonlijke valbeveiligingsmiddelen is altijd afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd worden. De eerste vraag die moet worden gesteld voor het kiezen van materialen is: welke functie moeten de materialen vervullen?

Valfactoren
Twee belangrijke factoren bepalen de uiteindelijke keuze van de werkmethode en benodigde materialen. Hoe hoger de valfactor, hoe groter de vrijgekomen krachten op het lichaam van de gebruiker en de noodzaak deze te absorberen.

Wat de ARBO Wet zegt over keuren en arbeidsmiddelen
Enkele uitgelichte onderwerpen uit de arbeidsomstandighedenwetgeving met betrekking tot het keuren van arbeidsmiddelen en werken op hoogte. In het Keuringsrapport dat wordt afgegeven door Stagefreaks zijn voor alle onderdelen de volgende gegevens vastgelegd:

 EIGENAAR/BEDRIJF

 INSPECTIEDATUM

 INSPECTIE UITGEVOERD DOOR

 ARBEIDSMIDDEL NUMMER

 TYPENAAM/TYPENUMMER

 FABRIKANT

 PRODUCTIENUMMER/SERIENUMMER

 PRODUCTIEDATUM

 DATUM INGEBRUIKNAME

 LEVENSDUUR VOLGENS HANDLEIDING

 TOEGEPASTE NORM

 

Een valpreventiesysteem voorkomt dat iemand van een hoogte valt. Het zal de bewegingsvrijheid van de gebruiker beperken. Hij kan geen plaatsen bereiken waar hij kan vallen. Of het zal de gebruiker stabiliseren en steunen bij werkzaamheden op hoogte, zodat hij beide handen vrij kan gebruiken.

Een werkpositioneringssysteem is vereist als een gebruiker moet worden ondersteund om twee handen vrij te hebben om zijn werk te kunnen doen. Een positioneringssysteem is een actief systeem en wordt geactiveerd als de medewerker er in gaat hangen. Het is geen vervanging voor een valbeschermingssysteem. Als er gevaar bestaat voor vallen vanaf een hoogte waarvoor valbeveiliging is voorgeschreven, moet er een aanvullend valbeschermingssysteem worden toegepast.

Een persoonlijk afdaal- en stijgsysteem is vereist als een gebruiker moet stijgen, dalen of op een punt boven het werk moet hangen. Het is een actief systeem en moet altijd in combinatie met een onafhankelijk valbeveiligingssysteem worden gebruikt.

Een persoonlijk reddingsysteem is vereist als een gebruiker uit een werkomgeving moet worden gered. Een reddingsysteem is een passief systeem dat alleen actief wordt als de gebruiker van een werklocatie moet worden verwijderd. Als valbeveiliging óók is vereist tijdens de werkzaamheden, moet een apart of ingebouwd valbeschermingssysteem worden toegepast.

Persoonlijke valbeveiligingssystemen bestaan uit minimaal vijf basisonderdelen:

Een gordel

Een verbindingsmiddel

Een verankeringsmiddel

Een anker

Een reddingsysteem

Een harnasgordel is zo ontworpen dat de krachten die bij het stoppen van een val optreden naar de billen worden geleid. Daarnaast zorgt het harnas ervoor, mits op de juiste wijze aangehaakt en afgesteld, dat de gebruiker rechtop blijft na een val tot hij gered kan worden, zelfs als hij bewusteloos is.

Een heupgordel met een enkele D-ring wordt gebruikt voor gebiedsbegrenzing. Een gordel met twee D-ringen op de heupen wordt voor werkpositionering wordt gebruikt. De heupgordel mag niet als valbeschermingsmiddel gebruikt worden!

Een verbindingsmiddel is een samenstelling van onderdelen (inclusief de nodige koppelingen) tussen het anker of ankerverbinding en de bevestigingen aan de harnasgordel.

De meest voorkomende verbindingsmiddelen zijn lijnen met vaste en verstelbare lengte:

- met en zonder schokdempers

- valstopblokken

- verticale veiligheidslijnen en lijnklemmen

- railsystemen

- horizontale veiligheidslijnen en

- werkpositioneringssystemen.

Deze kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie worden toegepast.

Het verankeringsmiddel is een onderdeel dat het valbeveiligingssysteem en/of het reddingsubsysteem aan een ankerpunt koppelt. Dit kan een vaste bevestiging zijn, zoals een goedgekeurde of geclassificeerde oogbout, of een verplaatsbare bevestiging, zoals een haak, strop, driepoot, enz.

Alle verankeringsmiddelen moeten minimaal een belasting van 22 kN (per voor valbeveiliging aangehaakte gebruiker) kunnen weerstaan. Dit hoeft niet als de verankeringsmiddelen deel uitmaken van een speciaal ontworpen, gecertificeerd systeem, of ten minste 2x de maximale belasting voor toepassingen kunnen  weerstaan die niet op valbescherming zijn gericht. Het verankeringsmiddel moet gecombineerd kunnen worden met het beschikbare type anker en de operationele eisen van het toegepaste systeem.

Een anker is een vast onderdeel van een constructie of de grond waaraan een valbeschermings- en/of reddingsysteem wordt bevestigd.

Het anker voor verticale systemen moet:

een minimale stootbelasting van 22 kN per gebruiker kunnen weerstaan

of ten minste 2x de maximale stootbelasting die ontstaat bij een val met valbescherming

of 2x de maximale belasting voor andere ankertoepassingen.

 

Ankers voor horizontale borglijnen moeten krachten kunnen weerstaan die veel hoger zijn dan 22 kN, afhankelijk van het type, de lengte, het aantal aangekoppelde gebruikers, enz.

In iedere situatie waar gebruik wordt gemaakt van een valbeschermingssysteem moet een passend reddingsplan opgesteld zijn zodat een gebruiker na een mogelijke val kan worden gered. Hiervoor is het nodig dat goed getrainde medewerkers met de juiste reddingsmiddelen aanwezig zijn om iemand te redden, voordat permanent letsel optreedt.

 

Als de inspectie en metingen zijn uitgevoerd,  ontvang je de nodige aantoonbare administratie en testcertificaten voor alle gekeurde arbeidsmiddelen.

Deze administratie bestaat uit:

Overzicht lijsten van de gekeurde arbeidsmiddelen

Test certificaten / inspectie rapporten visuele controles voor elk arbeidsmiddel

Keurmeester certificaten Stagefreaks Keurmeesters (bevoegdheid tot keuren)

Test instrument gegevens (kalibratie van de gebruikte meetapparatuur)

 

Producten die worden aangemerkt als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moeten voldoen aan de geharmoniseerde Europese normen (standaarden). Daarom moeten alle materialen zijn voorzien van een CE-markering op een label dat een geheel vormt met het product samen met de vermelding van de relevante norm van valbeveiliging (directive 89-686 van 29 december 1989). De Europese Commissie heeft een rapport opgesteld waarin staat hoe gebruikers veilig moeten werken volgens de directive 2001 / 45 / EC.

 

EN 341 – afdalingsmateriaal

EN 353-1 – meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn

EN 353-2 – meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn

EN 354 – veiligheidslijnen

EN 355 – schokdempers / valdempers

EN 358 – systemen voor werkpositionering

EN 360 – valstopapparaten

EN 361 – harnasgordels

EN 362 – koppelingen / veiligheidshaken

EN 363 – valbeveiligingssystemen

EN 364 – beproevingsmethoden

EN 365 – eisen gebruiksaanwijzingen

EN 795-A – permanente borgingspunten

EN 795-B – mobiele borgingspunten

EN 795-C – horizontale permanente levenslijnen

EN 795-D – horizontale railssystemen

EN 795-E – ‘dead weight’ borgingspunten

EN 813 – zitharnassen en toebehoren

EN 1496 – hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden

 

De juiste valbeveiliging

Het vinden van de juiste persoonlijke valbeveiligingsmiddelen is altijd afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. De eerste vraag die moet worden gesteld voor het kiezen van materialen is: welke functie moeten de materialen vervullen?
Er bestaan twee principiële functies:

1. De gebruiker beschermen door zodanig te positioneren dat deze niet kan vallen, positionering of een “fall restraint system” (retentie).

2. Beheersing van de val en de impact hiervan. Valbeveiliging of een “fall arrest system”.

 

We spreken over werkpositionering als valgevaar is uitgesloten door onze positie op de werkplek. (In vaktermen heet dit een fall restrain system of retentie). Hierdoor kan makkelijker, veiliger en efficiënter gewerkt worden. De onderdelen van dit systeem bestaan meestal uit een bevestigingspunt, een harnas en een vanglijn voor bevestiging. De invloed van de lengte van de vanglijn is hierbij essentieel.

 

De belangrijkste functie bij valbeveiliging is de impact van een val op het menselijk lichaam tot onder de 6 kN terug te brengen. De onderdelen van dit systeem bestaan uit een bevestigingspunt, een harnas en een valstopapparaat.

Een valstopapparaat is er in verschillende uitvoeringen en modellen, zoals;

- vanglijnen met geïntegreerde valdempers

- automatische valstopapparaten

- Leeflijn met valdemper, etc.

 

Het valbeveiligingssysteem kan worden gecombineerd met een positionerings-systeem. Deze methode wordt vaak geadviseerd en toegepast bij werkzaamheden op hoogte en ook bij werkzaamheden waarbij je je handen vrij moet houden voor de uit te voeren werkzaamheden. In deze situatie moet de gebruiker zijn uitgerust met een instelbare positioneringslijn.

 

Voordat de onderdelen van een valbeveiligingssysteem gekozen worden, moeten de gevaren en omstandigheden op de werkplek worden onderzocht.
Dit om vast te stellen welke mogelijkheden moeten worden geselecteerd om ook bescherming te bieden tegen eventuele op de werkplek aanwezige secundaire risico’s.


Deze secundaire risico’s kunnen o.a. zijn:

uitzonderlijke hitte of hete objecten

ontvlambare vloeistoffen en gassen

vonken

vlammen

draaiende machines

basische en zure chemische stoffen

uitzonderlijke kou en ijs

schurende oppervlakken en scherpe randen

harde wind

wankele oppervlakken of bewegende materialen

vloeistoffen en andere stoffen die kunnen overstromen

mogelijke langere reddings- of ophaaltijd

elektrische schokken

 

Onderzoek naar deze risico’s maken het mogelijk om de juiste opties te kiezen voor het valbeveiligingssysteem. Een analyse van de geometrie van de werkplek en het valraam maken het mogelijk om de juiste uitrusting te kiezen. Deze analyse zal vaststellen hoe ver het ankerpunt zich van de werkplek bevindt, de afmeting van de werkplek, toegangseisen, maximale vrije valafstand, mogelijke slinger- of zwaaibeweging bij een val en obstructies in het valraam. Na de analyse kun je vaststellen welk type valbeveiligingssysteem vereist is en welk type onderdelen van het subsysteem met meest praktisch en veilig in gebruik zijn.

 

ValFactor en valvrijheid

Er zijn twee hoofdelementen waar rekening mee gehouden moet worden bij het maken van een keuze voor de benodigde materialen:

De valfactor – deze geeft de verhouding aan tussen de hoogte van de val en de lengte van de lijn die beschikbaar is om de schokkracht van de val te absorberen.

De valvrijheid – deze geeft de (benodigde) afstand aan tussen het bevestigingspunt en de grond (of het eerste obstakel) bij een val.

Deze twee belangrijke factoren bepalen de uiteindelijke keuze van de werkmethode en benodigde materialen. Hoe hoger de valfactor, hoe groter de vrijgekomen krachten en de noodzaak deze te absorberen. De valvrijheid is variabel en altijd afhankelijk van de valfactor, de praktijksituatie, en het type valstopapparaat dat wordt gebruikt.

De ideale situatie, het gebruik van een automatisch valstopapparaat bij valfactor 0. Omdat een automatisch valstopapparaat in bijna alle gevallen direct automatisch blokkeert bij een val, verzekert het gebruik hiervan in deze situatie (bij bevestiging op het hoogste punt boven het hoofd) de laagste valvrijheid.

Gebruik van een vanglijn van 2 meter met geïntegreerde valdemper bij valfactor 2. Dit is de situatie waarbij de benodigde valvrijheid het grootst is. Er wordt dan ook aanbevolen om deze situatie te vermijden.

Naast de valfactor en de valvrijheid is het noodzakelijk om in sommige situaties rekening te houden met het slingereffect of de pendulewerking. Zoals het voorbeeld laat zien, is de valvrijheid aanzienlijk, (ook als je een automatisch valstopapparaat met valfactor 0 gebruikt), als de gebruiker zich niet juist positioneert ten opzichte van het bevestigingspunt, maar hier aanzienlijk links of rechts van. De berekening van de valvrijheid dient niet alleen rekening te houden met de valfactor maar ook met de mogelijke afstand en bewegingsvrijheid van de gebruiker ten opzichte van het bevestigingspunt.
 

Enkele uitgelichte artikelen uit de ARBO Wet

Meer informatie kunt u vinden in het Arbeidsomstandighedenbesluit op de site www.wetten.nl

Artikel 7.4a. Keuringen

Artikel 7.4. Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Artikel 7.23. Algemeen

Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar
Artikel 8.1. Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel

Artikel 8.2. Keuze persoonlijk beschermingsmiddel

Artikel 8.3. Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Artikel 7.2. Arbeidsmiddelen met een CE-markering

Persoonlijk advies, geven we u graag

Vragen of meer informatie nodig over onze Keuringen? Ons personeel heeft de kennis om u verder te helpen! Neem vrijblijvend contact met ons op via:

De keuze voor de juiste producten moeten goed afgewogen worden. Dit om makkelijk te kunnen werken en de kwaliteit van het werk te waarborgen. Bedenk wat voor u de meest ideale situatie is.

 

De juiste Keuringen voor uw werkzaamheden

Welke u nodig heeft, is afhankelijk van het gebruik. We adviseren in ieder geval altijd om voor de juiste te kiezen. In ons assortiment vindt u diverse soorten producten die voor veel verschillende beroepen gebruikt kunnen worden. Welke voor u het meest geschikt is, is afhankelijk van uw werkzaamheden.

 

Bestelt u een product via onze webshop? Dan profiteert u van de volgende voordelen:

Niet tevreden, geld terug
Vanaf €60,50 gratis thuisbezorgd
Voor 16.00 uur besteld, morgen in huis (indien direct leverbaar)
14 dagen op zicht - Niet goed, geld terug

 

Klaar om te bestellen? Via ons eenvoudige bestelproces voltooit u de bestelling binnen enkele minuten.