Cursussen Werken op hoogte

Safetyfreaks cursussen Werken op hoogte

Werken op hoogte? Opleiding verplicht!

De wet stelt het gebruik van valbeveiliging bij werken op hoogte verplicht. Daarom zorgen steeds meer werkgevers voor de vereiste valbeveiliging van hun werknemers. Daarnaast dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemers deze goed kunnen gebruiken. En deze kennis ook in praktijk kunnen brengen. Hiervoor is training vereist. Op deze manier wordt de veiligheid op de werkplek vergroot. Gaat er toch iets mis, dan kan de werkgever aantonen alles in het werk te hebben gesteld om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Het komt op de werkplek nogal eens voor dat het aanwezige materiaal verkeerd wordt gebruikt. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Het is niet alleen van belang dat u veilig leert werken op hoogte. Wanneer er iets gebeurt, moet u uzelf of een collega kunnen helpen.

Cursussen werken op hoogte bij Safetyfreaks

Bij Safetyfreaks kunt u de volgende cursussen volgen voor werken op hoogte:

Onze cursussen voor werken op hoogte zijn intensief en persoonlijk. De nadruk ligt op het goed begrijpen en kunnen toepassen van de punten die aan de orde komen. Hierdoor wordt het werken op hoogte veiliger voor deelnemers aan een van onze cursussen.

In alle cursussen krijgt u de nodige theorie en leert u omgaan met de uitrusting. U leert de mogelijkheden en de beperkingen van de valbeveiligingsset kennen en hoe u deze in de praktijk gebruikt. U krijgt de ruimte om te oefenen totdat u zich comfortabel voelt in de omgang met de uitrusting.

  • Bij de basiscursus ligt het accent op praktijksituaties en worden vaardigheden aangeleerd zoals afdalen.
  • Bij de cursus voor gevorderden wordt uw basiskennis opgehaald en krijgt u te maken met rope access. Deze touwtechnieken kunnen in allerlei situaties worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer een hoogwerker of rolsteiger geen optie zijn.
  • Bij de cursus redding leert u waarom en hoe bepaalde materialen en technieken worden toegepast. U leert uzelf en anderen te redden uit moeilijke situaties. Ook leert u medische problemen als het Harness Suspension Trauma te herkennen en hoe u daarmee om moet gaan.

Indoor trainingsruimte!
Bij ons traint u indoor en kunt u toch vanaf een goede hoogte afdalen. U oefent onder gecontroleerde omstandigheden bij alle weersomstandigheden! Indien gewenst kan de cursusleider u advizeren over de aanschaf van materiaal.

Opleidingen en de Arbowet

Voorzieningen voor valgevaar: Arbowet artikel 3.16
Bij een valgevaar van meer dan 2,5 meter (in België is dit 2,0 meter) moet men voorzieningen treffen die betrekking hebben op valbeveiliging.

Arbeid-hygiënische strategie: Arbowet artikel 3B
De werkgever is verplicht om risico’s op de werkplek zo goed mogelijk uit te sluiten.
Wanneer dit niet kan door de bron van risico’s te elimineren of door gebruik van algemene maatregelen zoals een hoogwerker, moet gebruikt worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Risic-inventarisatie en -evaluatie; Arbowet artikel 5
Iedere werkgever is verplicht is om een risico-inventarisatie te maken en de risico's te evalueren. Dit dient dit vastgelegd te worden in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE). Hierbij worden onderscheid gemaakt tussen risico's naar omvang, frequentie en impact.

De RIE leidt tot een 'Plan van Aanpak', waarin staat aangegeven welke maatregelen men moet nemen om de vastgelegde risico's te minimaliseren en bij voorkeur uit te sluiten.

Naast de algemene RIE dient er altijd een plaatsgebonden RIE & Plan van Aanpak te zijn.

Er kan altijd iets misgaan. Dit ‘rest-risico’ moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn dient als startpunt voor het opzetten van het BHV- en noodplan.

Arbeid hygiënische strategie: Arbowet artikel 3B
Werkgever is verplicht om risico’s op de werkplek zo goed mogelijk uit te sluiten.
Wanneer dit niet kan door de bron van risico’s te elimineren of door gebruik van algemene maatregelen zoals een hoogwerker, moet gebruikt worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Verantwoordelijkheden werkgever: Arbowet artikel 8
Werknemers moeten aantoonbaar competent zijn in de werkzaamheden die ze uitvoeren.
Om dit te bereiken dient de werkgever de werknemers opleidingen te laten volgen die betrekking hebben op veilig werken op hoogte. Deze opleidingen dienen afgestemd te zijn met de systemen- en situaties waar de werknemers mee te maken krijgen.

Daarnaast dienen de werknemers een opleiding te krijgen in het herkennen van gevaren, het nemen van maatregelen en het juiste gebruik van hun PBM. In het bijzonder dient men ook aandacht te besteden aan veiligheid en redding. Er dient deskundig toezicht op de werkvloer te zijn.

Met het behalen van certificaten kan worden aangetoond dat men er alles aan heeft gedaan om de werknemer de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen en daar mee de risico’s op de werkplek te minimaliseren.

Verantwoordelijkheden werknemer: Arbowet artikel 11
De werknemer is verplicht om zorg te dragen voor de eigen veiligheid en die van derden.

Bedrijfshulpverlening (BHV) en Bedrijfsnoodplan: Arbowet artikel 15
Werknemers die op hoogte werkzaam zijn moeten zelf in staat zijn om adequaat hulp te kunnen verlenen. Dat betekent dat de werknemer over kennis en materiaal moet beschikken om:

  • Extractie en evacuatie te kunnen uitvoeren op de juiste wijze;
  • Eerste hulp kunnen verlenen;
  • Een beginnende brand te kunnen bestrijden.

Advies   

+31 40 780 5232

 

Safetyfreaks
Esp 252
5633 AC Eindhoven

Winkel open: ma t/m vrij 9.00-18.00 uur

+31 (0)40 780 5232

Werkdagen: 9.00-18.00 uur
Zaterdag: 10.00-16.00 uur

+31 (0)6 5059 8986  |  24/7

info@safetyfreaks.nl

Skype

* Verplichte velden

Vaardigheden vereist

Voor het gebruik van klimtechnieken en werken op hoogte is een juiste kennis en beheersing van materialen en technieken wettelijk verplicht. Safetyfreaks zorgt voor uw veiligheid met gedegen cursussen op diverse niveau’s: basis, gevorderden en redding.

 

Keuring en onderhoud

Het is wettelijk verplicht om klimmateriaal jaarlijks te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Ook na een val dient materiaal weer gekeurd te worden. Safetyfreaks is hierin gespecialiseerd en zorgt ook voor de registratie.

 

Werken op hoogte Basis

Bekijk op YouTube
 

Werken op hoogte Gevorderden

Bekijk op YouTube