Over veiligheidshandschoenen

Man met veiligheidshandschoenen

Handbescherming

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat bij veel bedrijfsongevallen de handen betrokken zijn. Met het dragen van de juiste handschoenen kunnen veel verwondingen worden voorkomen en de ernst ervan worden verminderd. Handschoen die getest zijn, worden gecertificeerd volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG. Deze deelt de handschoenen in drie categorieën.

 • Eenvoudig ontwerp voor minimale risico's;
 • Intermediair ontwerp voor middelzware risico's;
 • Complex ontwerp voor onomkeerbare of dodelijke risico's.

Afhankelijk van de soort bescherming die is vereist, moeten werkhandschoenen voldoen aan diverse normen.

Waarom veiligheidshandschoenen dragen

 • De huid blijft langer gaaf en gezond. Ook bij eenvoudige activiteiten zoals stenen vastpakken zal de huid ruw worden;
 • Behandelde voorwerpen, zelfs een scherp stuk karton, kunnen infectie in de huid veroorzaken;
 • Handschoenen vangen de eerste stoot op bij stoten of klemzitten. Dit kan het verschil betekenen tussen een kneuzing of een breuk;
 • Bescherming tegen irriterende en gevaarlijke stoffen, straling enz;
 • Bescherming tegen snijwonden, hitte en kou;
 • Betere grip op voorwerpen die u onder controle moet houden en natte of glibberige voorwerpen.

Categorieën veiligheidshandschoenen

Op grond van de PBM-Richtlijn 89/686/EEG vallen werkhandschoenen ingedeeld in drie categorieën

Categorieën veiligheidshandschoenen.
Fig.1 Drie categorieën veiligheidshandschoenen.
 1. Handschoenen van eenvoudig ontwerp, voor minimale risico’s
  De gebruiker moet zelf kunnen vaststellen hoeveel bescherming een handschoen uit deze categorie biedt. De fabrikant mag de handschoenen zelf testen en certificeren. Huishoudhandschoenen vallen in deze categorie.
 2. Handschoenen van intermediair ontwerp, voor middelzware risico’s
  Hierbij gaat het om handschoenen voor algemene werkzaamheden waarbij verwondingen mogelijk zijn. Ze dienen een goede weerstand te hebben tegen zaken als perforatie, snijden en schuren. Deze handschoenen moeten worden gecertificeerd door een erkende keuringsorganisatie. Deze organisatie moet vermeld worden op de gebruiksaanwijzing.
 3. Handschoenen van complex ontwerp, voor onomkeerbare of dodelijke risico’s
  Deze handschoenen moeten bescherming bieden tegen de zwaarste risico’s, zoals bij het werken met chemicaliën, elektriciteit en hitte. Ook deze handschoenen worden gecertificeerd door een erkende keuringsorganisatie.

  Europese fabrikanten of importeurs dienen dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en de kwaliteit ervan zeker te stellen. Hierbij wordt het systeem van de fabrikant dat de kwaliteit moet waarborgen, gecontroleerd. De controlerende organisatie is herkenbaar aan het nummer dat naast de CE-markering vermeldt moet worden.

Typen veiligheidshandschoenen

De verschillende typen veiligheidshandschoenen hangen samen met de te verrichten activiteiten. Voor elk type geldt een aparte norm. Deze zetten we hier op een rij. Inhoudelijk worden deze normen op aparte pagina's besproken.

 • En 420 - Algemene vereisten
 • En 388 - Mechanische risico's
 • En 374 - Chemische, biologische en stralingsrisico's
 • En 407 - Hitte en vuur
 • En 511 - Koude
 • En 60903 - Electriciteit
Typen veiligheidshandschoenen.
Fig.2 Typen veiligheidshandschoenen.

Belangrijk

Bekijk altijd onze maattabellen en meet uw voet goed op. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de gebruikers een verkeerde maat veiligheidsschoenen draagt.

 

Typen veiligheidsschoenen

De verschillende typen veiligheidsschoenen zijn:

 • Veiligheidsschoenen hoog model
 • Veiligheidsschoenen laag model, waaronder sneakers
 • Veiligheidslaarzen van leer
 • Veiligheidslaarzen van kunststof

Neusbescherming

 • Composiet;
 • Aluminium
 • Overneus

Zoolbescherming

 • Composiet;
 • Aluminium
 • Overneus
 

Veiligheidsklassen

Bekijk op YouTube