Zakelijke verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Uw risico bij aansprakelijkheid van uw bedrijf

Schade als gevolg van aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid is een van de eerste risico's waar ondernemers aan denken. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade en kosten die u of uw werknemers veroorzaken bij de uitvoering van werkzaamheden, of door het maken van beroepsfouten. De gevolgen kunnen variëren van de gevolgen van een verkeerd advies tot (ernstige) letselschade.

Oplossing

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Deze zakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als u of een werknemer aan een ander schade toebrengt, waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent. Aansprakelijkheid voor zaken van opdrachtgevers die tijdens uw werkzaamheden beschadigd kunnen worden, kunnen worden meeverzekerd (opzichtrisico).

Inlooprisico
Wanneer u een bestaand bedrijf hebt en u sluit een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering af, dan is het belangrijk te weten dat schadegevallen waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die zich voordoen tijdens de looptijd ervan, in beginsel niet gedekt zijn. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico in bepaalde gevallen worden meeverzekerd.

Verzekerd zijn via Safety freaks:
opent uw ogen, verzekert u beter!

  • Advies en bemiddeling voor al uw schadeverzekeringen
  • Alle mogelijke ondersteuning bij eventuele schadegebeurtenissen
  • Deskundige medewerkers die u graag helpen
  • U kunt kiezen: u doet het zelf of wij doen het voor u
  • Onze opzegservice maakt overstappen heel gemakkelijk