Adembescherming

Ons assortiment adembescherming bestaat uit adembescherming en mondkapjes van het bekende merk GISS. De adembescherming in ons aanbod kent een uitstekende kwaliteit en waarborgt veiligheid. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als adembescherming kunnen veplicht zijn om te dragen in bepaalde situaties. Bij Safetyfreaks staan service, kwaliteitsproducten en de veiligheid van de klant centraal.

Meer informatie over adembescherming

6 artikel(en)

Van hoog naar laag sorteren
per pagina

Overzicht  Lijst 

6 artikel(en)

Van hoog naar laag sorteren
per pagina

Overzicht  Lijst 

De normen voor bescherming van het gelaat

Welk adembeschermingsmiddel past het beste bij de werkzaamheden?

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor dienen er mogelijk maatregelen getroffen te worden. Als het nodig is dat ademhalingswegen beschermt dienen te worden, dient men eerst de risico’s goed te definiëren. Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen. Ook combinaties van verontreinigen zijn mogelijk en er kan ook sprake zijn van zuurstof verdringing. Als op geen andere mogelijkheid het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp ademhalingsbescherming dragen. Deze middelen kunnen we onderscheiden in afhankelijke bescherming en onafhankelijke bescherming.

Ademhalingsbescherming

Afhankelijk

-          Stofmaskers
-          Half gelaat maskers
-          Volgelaatmaskers
-          Motor aangedreven systemen

Onafhankelijk

-          Ademlucht toestellen
-          Toevoerslang Verse luchtkap

Bij gebruikmaking van omgevingslucht afhankelijke adembescherming, zoals stofmaskers, half- en volgelaatsmaskers met filters en volgelaatmaskers of luchtkappen/helmen met aanblaasfilters, wordt de inzet beperkt door een aantal omgevingsfactoren:

-          Soort verontreiniging of combinatie van verontreinigingen
-          Concentratie van het aanwezige gas, aërosol
-          Alleen filteren tot een concentratie beneden de grenswaarde

Voorwaarde is echter dat het zuurstof gehalte in de lucht altijd minimaal 19% moet zijn.

Indien er bij verontreinigingen in de omgevingslucht spraken is van één of meer van de onderstaande factoren, dient ALTIJD onafhankelijke ademhalingsbescherming te worden toegepast in de vorm van slangenmaskers, verse luchtkappen (Airline systemen met gefiltreerde compressor lucht,) of persluchttoestellen:

-          Bij het werken in besloten ruimten (riolen, opslagtanks, kelders, etc.)
-          Bij een zuurstofconcentratie van minder dan 19%
-          Bij aanwezigheid van een bijzondere stof
-          Bij overschrijding van de voor filters maximaal toegestane concentratie verontreiniging
-          Bij de aanwezigheid van zuurstof verdringende gassen
-          Als de concentratie te hoog is

Afhankelijke ademhalingsbescherming

Hierbij praten we over adembescherming, die de lucht van de werkomgeving filtert voordat deze ingeademd wordt. Afhankelijke ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en een masker.

Maskers met filter zijn er in vele uitvoeringen welke we verderop verder gaan beschrijven. Deze dienen altijd gecombineerd te worden met stoffilters, gasfilters of combinatiefilters.

Maskers

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau maar ook van persoonlijke voorkeur. De volgende soorten maskers komen terug in dit hoofdstuk: onderhoudsvrije stofmaskers, half gelaat maskers en volgelaatsmaskers.

Onderhoudsvrije stofmaskers

Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden onderhoudsvrije stofmaskers weg gegooid en vervangen. Er zijn stofmaskers die voorgevormd zijn (de zogenaamde CUP modellen) maar ook die men zelf kan vormen in de juiste pasvorm. Een stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een uitademventiel bij een stofmasker heeft meerdere comfort verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid verminderen binnen in het masker.

Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen, dus niet tegen dampen van bijvoorbeeld verf. Er zijn 3 stofbeschermingsklassen die worden aangegeven met de zogenaamde FFP (Filtering Facepiece Particles) codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage bepaalt de beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.

FFP1:     Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen
                Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigde stoffen: 4x de grenswaarde
FFP2:     Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen
                Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigde stoffen: 10 x de grenswaarde
FFP3:     Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen
                Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigde stoffen: 50 x de grenswaarde

Wat is de grenswaarde?

Om te kunnen bepalen welke soort ademhalingsbescherming nodig is, moet u de schadelijkheid van de stof, het gas of de damp weten en weten hoeveel ervan vrijkomt. Een maat voor schadelijkheid is de grenswaarde, de maximaal aanvaarde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een aantal grenswaarden is door de overheid vastgesteld, dit zijn de publieke, wettelijke grenswaarden. Indien men onder deze grenswaarde blijft, is ademhalingsbescherming niet nodig, tenzij anders wordt voorgeschreven.

Grenswaarden worden uitgedrukt in:

-          Ppm (part per million = aantal deeltjes verontreiniging per miljoen deeltjes lucht)
-          Mg/m3 (milligrammen per kubieke meter)
-          v/m3 (vezels per kubieke meter)

MAC-waarde

Een nog veel gebruikte waarde, maar tegenwoordig vervangen door de grenswaarde. MAC staat voor Maximaal Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, nevel of stof.

Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van schadelijke stoffen binnen en buiten het filtermasker wordt de nominale protectie factor (NPF) gebruikt. De nominale protectie factor (NPF) geeft de verhouding aan tussen de concentratie buiten het masker en de concentratie in het masker. Een hoge NPF biedt een hoge graad van bescherming. Voor het bepalen van de protectiegraad van een adembeschermingsmiddel moet men de NPF van het adembeschermingsmiddel en de concentratie schadelijke stoffen in de omgeving weten.

Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de maximale concentratie waaronder men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds kent, kan men ook deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

Extra coderingen bij (stof)maskers

De EN 149:2001 (Adembeschermingsmiddelen – filterende half gelaat maskers ter bescherming tegen deeltjes) heeft een aanvulling A1:2009 gekregen. Deze nieuwe norm geeft duidelijkheid. Zo heeft de codering van een stofmasker nu een extra aanduiding, waaruit blijkt of het masker herbruikbaar is of niet.

R staat voor “Re-usable particle filtering half mask” (herbruikbaar) en NR staat voor “Non Re-usable particle filtering half mask” (niet herbruikbaar). (Stof)maskers met de codering R kunnen meerdere keren worden gebruikt en (stof) maskers met de codering NR zijn uitsluitend te gebruiken durende 1 shift. Maskers die tevens de Dolomiettest (duurzaamheidtest van het filter) hebben ondergaan krijgen ook de codering D. Deze test geeft aan dat het filter niet te snel “dichtslaat” (verstopt). Een dergelijk masker mag meerdere keren worden gebruikt binnen een 8-urige werkdag. Stofmaskers die ook een uitademventiel hebben krijgen vaak de codering V (valve) mee.

Onderhoudsvrije half gelaat masker
Deze maskers zijn geschikt om te gebruiken voor een doeltreffende bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes, de maskers hebben een universele pasvorm en zijn voorzien van filters die niet vervangen kunnen worden. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd zijn, de gasfilters verzadigd raken of de stoffilters verstopt raken.

Half gelaat maskers
Deze maskers bedekken de mond, neus en kin. Ze worden uitgevoerd als enkel- en dubbelpatroon maskers. Maskers met 2 filters hebben een betere verdeling van het gewicht en een lagere ademhalingsweerstand, wat het draagcomfort positief beïnvloedt. Filters zwaarder dan 300 gram mogen niet op een half gelaat masker gedragen worden en zijn dus verplicht op een volgelaatsmaker te dragen.

Volgelaatsmasker
Deze maskers bedekken het gehele gelaat, d.w.z. mond, neus, kin en gezicht en bieden dus een betere integrale bescherming van het gelaat in vergelijking tot een half gelaat masker. Dit masker biedt bovendien bescherming van de ogen, en heeft door de constructie de beste afsluiting op het gezicht. Alle mogelijke filters kunnen dan ook met een volgelaatsmasker worden gecombineerd. Een spraakmembraam bevordert de goede verstaanbaarheid van de drager.

Volgelaatsmaskers zijn er in 3 klassen:

Klasse 1: licht werk, spuitwerkzaamheden
Klasse 2: algemeen gebruik, robuuster masker t.b.v. industrieel gebruik
Klasse 3: zware omstandigheden, bijvoorbeeld brandweer

Zowel half- en volgelaatsmaskers worden gebruikt met klasse 1 of 2 filters, deze filters kunnen voorzien zijn van een bajonet aansluiting of 40 mm DIN schroefdraad aansluiting EN 148-1.

Filters

Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen zijn voorzien van een stoffilter, een gasfilter of een combinatie van een stof- en een gasfilter.

Stoffilters

Behalve stofmaskers waarbij het hele masker uit filtermateriaal bestaat, zijn er ook verwisselbare stoffilters. Een stoffilter patroon of inlegfilter, welke in combinatie met een half gelaat masker, volgelaatsmasker of aanblaasunit wordt gebruikt, wordt aangeduid met een kleurcodering wit en de Letter P(artikel) 1,2 of 3. Deze worden alleen als verwisselbaar filter in maskers gebruikt. De gebruiker kans dus, afhankelijk van het type stof, zelf kiezen welk type filter hij in het masker aan wil brengen.

Hoelang kan een stoffilter gebruikt worden?

Een stoffilter is te gebruiken tot de ademweerstand door vervuiling te ver oploopt. De gebruiksduur wordt echter ook door andere factoren bepaald, namelijk:

-          verontreiniging door de gebruiker (bacteriën, speeksel, etc.)
-          vochtopname van het filter door uitgeademde lucht
-          door vaak op en afzetten kan verontreiniging van de buitenzijde de binnenzijde van het masker verontreinigen
-          door lekkages langs de randen raakt het filter/masker op de randen vervuild
-          door de conditie van de drager; De één heeft een goede conditie en de ander een slechte, waardoor die veel meer lucht door het masker heen trekt

De feitelijke levensduur dient dus per inzet vooraf te worden bepaald o.a. door rekening te houden met de hiervoor vermelde omgevingsfactoren.

Gasfilters

Een gas of damp kan worden afgevangen met een gasfilter. Een gasfilter beschermt niet gelijktijdig ook tegen stofdeeltjes, tenzij de gasfilter is gecombineerd met een deeltjesfilter. Er zijn verschillende soorten gasfilters.

Deze zijn afgestemd op een bepaald type gas waar tegen ze bescherming bieden. Het type gasfilter kunnen u herkennen aan de letter- en de kleurcode (zie tabel hieronder)

Type

Kleurmarkering

Toepassing

A

Bruin

Organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 graden Celsius

B

Grijs

Anorganische gassen en dampen (met uitzondering van koolmonoxide)

E

Geel

Zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen

K

Groen

Ammoniak en organische ammoniaverbindingen

AX

Bruin

Organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65 graden Celsius

NO-P3

Blauw/wit

Stikstofoxiden

Hg-P3

Rood/wit

Kwikzilverdampen en deeltjes

CO

Zwart

Koolmonoxide

Reactor P3

Oranje/wit

Radioactief jodium en deeltjes

SX

Violet

Specifieke gassen en dampen

De gasfilters Type A, B, E en K zijn verkrijgbaar in drie verschillende capaciteiten, namelijk:

Filterklasse

Maximale concentratie van schadelijk gas in de lucht

1 (lage capaciteit)

1000 ppm (0,1%)

2 (gemiddelde capaciteit)

5000 ppm (0,5%)

3 (hoge capaciteit)

10.000 ppm (1%)

De gasfilter klasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de filteromschrijving, bijvoorbeeld B2, A1, ABEK2.

Combinatiefilters

De verschillende soorten gas- en deeltjesfilters kunnen gecombineerd worden. Door het samenvoegen van twee verwisselbare filters of gecombineerd worden kunnen zij samen een onderdeel vormen van het masker. Indien combinatiefilters worden gebruikt, neemt meestal de beschermingstijd af. Dat geldt bijvoorbeeld voor het zogenoemde ABEK-filter dat is samengesteld uit een A-, een B- een E- en een K-filter.

Combinatiefilters bevatten alle kleuren van de aanwezige aparte filters. Deze mogen nooit in wisselende werkomgevingen worden gebruikt en niet hergebruikt worden in verband met gevaar voor mogelijke chemische reacties.

Hoelang kan een gasfilter gebruikt worden?

Inzettijden van gasfilters zijn niet direct naar de praktijk te vertalen. Omgevingsfactoren en werkomstandigheden zoals concentratieverontreiniging, luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur, windsnelheid, ademlucht volume per minuut, soort gas of damp, kookpunt en de inzetduur, kunnen de doorslagtijd zowel in positieve als negatieve zin beïnvloeden. De feitelijke inzetduur dient dus per inzet te worden bepaald. Een gasfilter is verzadigd zodra door reuk of smaak de doorslag van de verontreiniging wordt waargenomen. Dan moet de filters onmiddellijk worden vervangen. Gasfilters waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, mogen niet meer worden ingezet. Gebruikte gasfilters mogen ongeacht de mogelijk korte inzettijd niet worden hergebruikt.

Systemen voor ademhalingsbescherming

Een aanblaasfiltersysteem of motorunit biedt ademhalingsbescherming tegen verontreinigde deeltjes en gassen. Er zijn filters beschikbaar die beschermen tegen schadelijke deeltjes alleen, gassen, dampen of combinaties daarvan. Motorunits zijn ontworpen om te dragen onderaan de rug van de gebruiker, een ergonomische comfortabele riem zorgt er voor dat de unit gedurende de hele werktijd prettig gedragen kan worden. Omdat het aanbod van gefilterde lucht groter is dan het gebruik (min. 120 l/min bij gebruik van een kap) is er sprake van een “overflow”. In het masker of de luchtkap heerst dan een lichte overdruk, waarbij het teveel aan lucht weer wordt afgeblazen via de uitademventielen van het masker of de halskraag.

Er zijn systemen die een akoestisch signaal geven als de luchtstroom te gering is. Zo’n systeem kan gecombineerd worden met een hoofdkap, las helm of een veiligheidshelm die voorzien is van een gelaatsscherm of geïntegreerd is in een hoofdkap. Met een motorunit wordt de gefilterde omgevingslucht in de hoofdkap geblazen dus deze units zijn niet geschikt voor besloten ruimten.

Onafhankelijke adembescherming

Wanneer men gaat werken in een ruimte waar optimale ventilatie niet mogelijk is en de kans op het vrijkomen van gevaarlijke dampen of gassen tot de mogelijkheden behoort, is het dragen van onafhankelijke adembescherming verplicht. Deze dient te bestaan uit adembeschermingsmiddelen die niet afhankelijk zijn van de omgevingslucht in de ruimte. Deze middelen worden bijvoorbeeld gebruikt bij het werken in riolering, tanks, bij de brandweer en reddingsteams.

Vluchtmaskers- en apparaten

Als zich een situatie voordoet waarbij men zich in veiligheid moet brengen is het meestal verplicht om een vluchtmasker binnen handbereik te hebben. Vluchtmaskers- en apparaten bestaan zowel in een afhankelijk (met filter), als onafhankelijke (met ademluchtcilinder) of gesloten (zuurstof) kringloopversies. Deze apparaten zijn alleen geschikt als vluchtapparaten, en mogen dus niet worden gebruikt voor iets anders dan zichzelf in veiligheid brengen.

Gasdetectie

Het betreden van besloten ruimtes brengt bepaalde risico’s met zich mee. Voor zo’n ruimte betreden mag worden dient met de procedure “veilig werken in besloten ruimtes” te volgen. Het is verplicht om een meting te doen zodat men er zeker van is dat er geen zuurstoftekort is, geen explosie of brandgevaar is bij een te hoge concentratie explosieve stoffen en er geen gevaar is voor vergiftiging door een te hoge concentratie gassen of dampen. Een enkelvoudige of Multi gasdetector waarschuwt of een ruimte wel of niet betreden mag worden. De meters meten onder andere zuurstof, zwavelwaterstof, koolmonoxide, brandbare gassen en explosie gevaar. Om een optimale werking te garanderen moeten de meters wel frequent getest en gekalibreerd worden. 

Normeringen

Op ademhalingsbescherming zijn onderstaande normen van toepassing

EN 136

Volgelaatsmaskers

EN 137

Onafhankelijk ademluchttoestel

EN 140

Half gelaat maskers en kwartmaskers

EN 141

Gas- en combinatie filters ( LET OP, dit is oude norm, is vervangen door EN 14387)

EN 143

Deeltjesfilter

EN 146

Aangedreven filters (LET OP, dit is oude norm, is vervangen door EN 12941)

EN 148-1

Standaard schroefdraad voor gelaatsstukken (RD 40)

EN 149:2001

Stofmaskers

EN 270

Persluchttoestellen met kap (LET OP, dit is oude norm, is vervangen door EN 14593/ EN 14594)

EN 402

Persluchtademhaling toestellen voor vluchtdoeleinden met volgelaatsmaskers en mondstukgarnituur

EN 403

Vluchtmaskers (met kap voor vluchtdoeleinden voor brand)

EN 405

Filterend half gelaat masker ter bescherming tegen gassen, of gassen en deeltjes

EN 529

Keuze gebruik, verzorging en onderhoud ademhaling beschermende middelen

EN 1146

Onafhankelijke ademlucht vlucht toestellen met kap

EN 1827

Half gelaat maskers zonder inademventiel en met deelbare filters ter bescherming tegen gas of gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes

EN 1836

Slangentoestellen (LET OP, dit is oude norm, is vervangen door EN 14593-1 en 2/EN 14594)

EN 12021

Perslucht voor ademhalingstoestellen

EN 12491

Aangedreven filters gecombineerd met een helm of een kap

EN 12492

Aangedreven filters gecombineerd met vol-, half- of kwartgelaatsmaskers

EN 14387

Gas- en combinatiefilters

EN 14593-1

Slangentoestel met ademautomaat en volgelaatsmasker

EN 14593-2

Slangentoestel met ademautomaat en half gelaat masker

EN 14594

Slangentoestel met continue stromende perslucht

Persoonlijk advies, geven we u graag

Vragen of meer informatie nodig over onze Adembescherming? Ons personeel heeft de kennis om u verder te helpen! Neem vrijblijvend contact met ons op via:

De keuze voor de juiste producten moeten goed afgewogen worden. Dit om makkelijk te kunnen werken en de kwaliteit van het werk te waarborgen. Bedenk wat voor u de meest ideale situatie is.

 

De juiste Adembescherming voor uw werkzaamheden

Welke u nodig heeft, is afhankelijk van het gebruik. We adviseren in ieder geval altijd om voor de juiste te kiezen. In ons assortiment vindt u diverse soorten producten die voor veel verschillende beroepen gebruikt kunnen worden. Welke voor u het meest geschikt is, is afhankelijk van uw werkzaamheden.

 

Bestelt u een product via onze webshop? Dan profiteert u van de volgende voordelen:

Niet tevreden, geld terug
Vanaf €60,50 gratis thuisbezorgd
Voor 16.00 uur besteld, morgen in huis (indien direct leverbaar)
14 dagen op zicht - Niet goed, geld terug

 

Klaar om te bestellen? Via ons eenvoudige bestelproces voltooit u de bestelling binnen enkele minuten.