Garantie & service

Op de producten van Safety Freaks kunnen twee soorten garantie van toepassing zijn. Enerzijds de wettelijke garantie, anderzijds de productgarantie.

Wettelijke garantie

Op alle in Nederland gekochte producten rust een wettelijke garantie. Deze garantie stelt dat een product moet voldoen aan datgene wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Zo draagt dus ook Safety Freaks de verantwoordelijkheid dat haar afnemers deugdelijke producten ontvangen. De deugdelijkheid van een product is aan wettelijke garantieregels ondervindelijk. Dit wil zeggen dat u het product een bepaalde tijd op een normale manier moet kunnen gebruiken.
De verwachting (in kwaliteit en levensduur) van een product hangt af van:

 • de prijs van het product
 • het merk van het product
 • de status van het product op het moment dat het gekocht wordt (bijvoorbeeld nieuw versus tweedehands)
 • de belofte(n) van de verkoper (bijvoorbeeld in de omschrijving van het product op de website)

Zodra een product als ‘ondeugdelijk’ valt aan te merken, en dus niet voldoet aan de verwachtingen, valt de tekortschieting ervan onder de wettelijke garantie. Bij aanschaf van uw producten bij Safety Freaks geven we u uiteraard graag een indicatie van de te verwachten deugdzaamheid van deze producten. We kennen ons assortiment tot in de puntjes en we voorzien graag in een oplossing die aansluit op uw wensen.
Let wel: normale slijtage en beschadigingen door onjuist gebruik en/of slecht onderhoud zullen nooit als ondeugdelijk zijn aan te merken en vallen dus niet onder de wettelijke garantie.

Productgarantie

Naast de wettelijke garantie kennen bepaalde producten ook nog de productspecifieke productgarantie. Deze productgarantie wordt door de fabrikant aan het product meegegeven en kan dus per product verschillen.

Safety Freaks hanteert de garantie die de leverancier aan de producten meegeeft. Dus voor alle producten die wij leveren met een garantiebewijs geldt dat de richtlijnen van de leverancier leidend zijn. De aangeboden productgarantie zal nooit af doen aan de wettelijke garantie. Als een product defecten vertoont binnen de garantietermijn en u van mening bent dat die gebreken onder de garantie horen te vallen, aarzelt u dan alstublieft niet en neem direct contact op met onze klantenservice: klantenservice@safetyfreaks.nl.

Uiteraard bent u ook altijd welkom om in persoon langs te komen en uw verhaal te doen en/of het euvel te laten zien. Onder het genot van een kopje koffie kijken we dan graag wat voor u kunnen doen. Voor beide bovengenoemde soorten garanties geldt dat de factuurdatum wordt gehanteerd als het begin van de garantietermijn. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken dienen conform de contractvoorwaarden zo snel mogelijk - het liefst binnen zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek - door de afnemer schriftelijk te worden ingediend.

Voor consumenten geldt dat na ontdekking van een gebrek dit binnen een redelijke termijn (te weten minimaal 2 maanden) gemeld dient te worden.

Voor een aantal producten kunt u na contact, in onze webshop een garantieclaim indienen.

Neemt u met vragen vooral even contact op met onze klantenservice: klantenservice@safetyfreaks.nl. Of komt u gerust bij ons langs in de showroom voor verdere informatie.

Normering & certificering

NEN heeft diverse normen opgesteld die betrekking hebben tot het thema veiligheid. Stagefreaks houdt zich aan deze normen en biedt producten aan die aan deze NEN-normen voldoen. NEN is een nationaal normalisatie-instituut in Nederland. NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten. Deze afspraken worden omgezet in NEN-normen. Deze normen zijn nationaal, Europees (CEN, CENELEC en ETSI) en wereldwijd (ISO, IEC en ITU) toepasbaar. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de volgende normen van kracht:

 • CE-markering Conform de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming zoals gesteld in de toepassing zijnde EU richtlijnen.
 • NEN-EN 341 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen- Reddingsafdalingsmaterieel
 • NEN-EN 353-1 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn
 • NEN-EN 353-2 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 2: Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn
 • NEN-EN 354 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Veiligheidslijnen
 • NEN-EN 355 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Schokdempers
 • NEN-EN 358 Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen - Systemen voor werkplekpositionering
 • NEN-EN 360 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Valbeveiligers met automatische lijnspanners
 • NEN-EN 361 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Harnasgordels
 • NEN-EN 362 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Koppelingen
 • NEN-EN 363 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Valbeveiligingssystemen
 • NEN-EN 364 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Beproevingsmethoden
 • NEN-EN 365 Persoonlijke beschermingsmiddelen en overige tegen vallen – Algemene eisen voor de gebruiksaanwijzing, onderhoud, periodieke inspectie, reparatie, markering en verpakking
 • NEN-EN 388 Conform EN 388 norm Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren
 • NEN-EN 397 Conform EN 397 norm Industriële veiligheidshelmen
 • NEN-EN 517 Geprefabriceerde toebehoren voor daken - Veiligheidshaken
 • NEN-EN 565 Bergbeklimmersuitrusting - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 566 Conform EN 566 norm Bergklimmersuitrusting - Lussen
 • NEN-EN 567 Conform EN 567 norm Bergklimmersuitrusting - Stijgklemmen
 • NEN-EN 795 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Verankeringspunten – Eisen en beproeving
 • NEN-EN 813 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Zitharnassen en toebehoren
 • NEN-EN 1497 Reddingsmiddelen - Reddingsgordels NEN-EN 1498 Reddingsmiddelen - Reddingslussen
 • NEN-EN 1868 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Lijst van gelijkwaardige termen
 • NEN-EN 1891 Conform EN 1891 norm Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Kernmanteltouw met geringe rek
 • NEN-EN 12277 Conform EN 12277 norm Bergklimmersuitrusting - Harnasgordels NEN-EN 12278 Conform EN 12278 norm Bergklimmersuitrusting - Katrollen
 • NEN-EN 12492 Conform EN 12492 norm Bergklimmersuitrusting - Helmen voor bergklimmers
 • NEN-EN 12841 Conform EN 12841 norm Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Systemen ten behoeve van werkzaamheden met een geborgde lijn - Instelapparaat voor lijnen