Op de producten van Safety Freaks kunnen twee soorten garantie van toepassing zijn. Enerzijds de wettelijke garantie, anderzijds de productgarantie.

Wettelijke garantie

Op alle in Nederland gekochte producten rust een wettelijke garantie. Deze garantie stelt dat een product moet voldoen aan datgene wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Zo draagt dus ook Safety Freaks de verantwoordelijkheid dat haar afnemers deugdelijke producten ontvangen. De deugdelijkheid van een product is aan wettelijke garantieregels ondervindelijk. Dit wil zeggen dat u het product een bepaalde tijd op een normale manier moet kunnen gebruiken.
De verwachting (in kwaliteit en levensduur) van een product hangt af van:

  • de prijs van het product
  • het merk van het product
  • de status van het product op het moment dat het gekocht wordt (bijvoorbeeld nieuw versus tweedehands)
  • de belofte(n) van de verkoper (bijvoorbeeld in de omschrijving van het product op de website)

Zodra een product als ‘ondeugdelijk’ valt aan te merken, en dus niet voldoet aan de verwachtingen, valt de tekortschieting ervan onder de wettelijke garantie. Bij aanschaf van uw producten bij Safety Freaks geven we u uiteraard graag een indicatie van de te verwachten deugdzaamheid van deze producten. We kennen ons assortiment tot in de puntjes en we voorzien graag in een oplossing die aansluit op uw wensen.
Let wel: normale slijtage en beschadigingen door onjuist gebruik en/of slecht onderhoud zullen nooit als ondeugdelijk zijn aan te merken en vallen dus niet onder de wettelijke garantie.

Productgarantie

Naast de wettelijke garantie kennen bepaalde producten ook nog de productspecifieke productgarantie. Deze productgarantie wordt door de fabrikant aan het product meegegeven en kan dus per product verschillen.

Safety Freaks hanteert de garantie die de leverancier aan de producten meegeeft. Dus voor alle producten die wij leveren met een garantiebewijs geldt dat de richtlijnen van de leverancier leidend zijn. De aangeboden productgarantie zal nooit af doen aan de wettelijke garantie. Als een product defecten vertoont binnen de garantietermijn en u van mening bent dat die gebreken onder de garantie horen te vallen, aarzelt u dan alstublieft niet en neem direct contact op met onze klantenservice: klantenservice@safetyfreaks.nl.

Uiteraard bent u ook altijd welkom om in persoon langs te komen en uw verhaal te doen en/of het euvel te laten zien. Onder het genot van een kopje koffie kijken we dan graag wat voor u kunnen doen. Voor beide bovengenoemde soorten garanties geldt dat de factuurdatum wordt gehanteerd als het begin van de garantietermijn. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken dienen conform de contractvoorwaarden zo snel mogelijk - het liefst binnen zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek - door de afnemer schriftelijk te worden ingediend.

Voor consumenten geldt dat na ontdekking van een gebrek dit binnen een redelijke termijn (te weten minimaal 2 maanden) gemeld dient te worden.

Voor een aantal producten kunt u na contact, in onze webshop een garantieclaim indienen.

Neemt u met vragen vooral even contact op met onze klantenservice: klantenservice@safetyfreaks.nl. Of komt u gerust bij ons langs in de showroom voor verdere informatie.