Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Iedereen kan met arbeidsongeschiktheid te maken krijgen. Misschien denkt u daar niet graag over na. Maar juist voor een zelfstandige zijn de gevolgen veel ingrijpender dan voor iemand die in loondienst werkt. Als ondernemer of zzp’er bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. En een vervanger moet u zelf betalen.

Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen doe je niet aan een bureau. Dat betekent dat er een keer iets kan gebeuren. Ook bij ziekte is de kans groter dat u uw werk niet naar behoren kunt vervullen. Als zelfstandige kun je dan maar beter goed verzekerd zijn. Safety Freaks helpt u daarbij.


AOV - Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ondernemers en zzp’ers kunnen zich verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar uw omstandigheden en voorkeuren. Zoals werk, vaste lasten en spaargeld. Op grond daarvan krijgt u een helder advies. De hoogte van de premie hangt af van een aantal keuzes:

  • U kunt uw inkomen tot maximaal 80% verzekeren. Minder kan dus ook
  • Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid wilt u een beroep doen op de verzekering
  • De lengte van de periode die de verzekering dekt
  • De periode die u zelf kunt overbruggen voordat de verzekering uitkeert: de eigenrisicoperiodeSafety Freaks zet zich in voor veiligheid

Daarom helpt Safety Freaks zelfstandigen bij het vinden van een geschikt verzekeringspakket. Dat past bij uw werk en uw levensomstandigheden. Bij onze partner Quorim kunt u als ondernemer of zzp'er de volgende verzekeringen afsluiten:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Steigerbouwerverzekering
  • Overige verzekeringen


Zakelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering | Safety Freaks

Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen