Overige verzekeringen

Een verzekeringspakket op maat

Een zelfstandige ondernemer of zzp’er beschikt vaak over waardevolle of risicovolle middelen. Het kan de moeite waard zijn om die te verzekeren. Denk aan zaken als een bedrijfsauto- of -pand, apparatuur en goederen. Ook de kans op een juridisch conflict is reëel. Met de juiste verzekering voorkomt u financiële problemen.

Voor arbeidsongeschiktheid en algemene aansprakelijkheid hebben we aparte pagina’s. Op deze pagina vermelden we andere belangrijke verzekeringen voor zelfstandigen. Kijk er eens rustig naar en neem contact met ons op voor advies. En voor het afsluiten van een verzekering natuurlijk. Onze verzekeraar overlegt graag met u over een verzekeringspakket op maat.


Safety Freaks zet zich in voor veiligheid

Daarom helpt Safety Freaks zelfstandigen bij het vinden van een geschikt verzekeringspakket. Dat past bij uw werk en uw levensomstandigheden. Bij onze partner Quorim kunt u als ondernemer of zzp'er de volgende verzekeringen afsluiten:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Steigerbouwerverzekering
 • Overige verzekeringen
Rechtsbijstandverzekering

Veel mensen en instanties hebben een rechtsbijstandsverzekering. Daar maken ze dan ook gebruik van als ze een geschil met u hebben. Als zelfstandige hebt u eenvoudig niet de tijd en de juridische kennis om het tegen advocaten op te nemen. Daarvoor hebt u zelf een advocaat nodig. Dat is zonder rechtsbijstandverzekering meestal onbetaalbaar.


Bedrijfsautoverzekering

 • Het maakt niet uit wie er in uw bedrijfsauto rijdt. Als de chauffeur schade veroorzaakt bent u als zelfstandige aansprakelijk. Een verzekering is wettelijk verplicht. De dekking is afhankelijk van de waarde en de leeftijd van de bedrijfsauto
 • Met een wagenparkverzekering dekt u meerdere bedrijfsauto’s. Vaak tegen een aantrekkelijke korting.

Vervoerderaansprakelijkheidsverzekering

Vervoert u goederen van anderen of laat u dat doen? Dan bent u aansprakelijk voor schade, verlies en diefstal. Ook als de vervoerder niet bij u in dienst is.


Eigen vervoerverzekering

Een dief hoeft in een bedrijfswagen vaak niet lang te zoeken naar gereedschap of goederen. U draait op voor de kosten van vervanging. Misschien kunt u geplande opdrachten niet uitvoeren. Zo loopt de rekening snel op.


Inventaris- en goederenverzekering

Deze dekt schade aan bedrijfsmiddelen, inclusief computers en elektronica. Bijvoorbeeld door brand, ontploffing, inbraak, vandalisme of beroving. Meestal kunt u ook de goederen op eigen terrein buiten het gebouw verzekeren. De goederen- en inventarisverzekering biedt ook dekking voor:

 • Bereddingskosten: alle gemaakte kosten om de schade te beperken
 • Expertisekosten: de kosten voor het vaststellen van de schade

Computer- en elektronicaverzekering

Computers zijn tegenwoordig erg belangrijk. U doet uw boekhouding vast niet op papier. Computerproblemen en het verlies van data kunnen voor flinke kosten zorgen. Dat moet u dus snel oplossen. Een inventaris- en goederenverzekering zijn dan niet afdoende.


Apparatuurverzekering

Uw bedrijf maakt wellicht gebruik van belangrijke apparatuur. Een storing betekent dan direct een kostenpost. U kunt de risico’s in kaart brengen met een risicoadviseur. Deze kunt u dan aanpakken of verzekeren.


Bedrijfsgebouwverzekering

Met een bedrijfspand kan van alles gebeuren. Door een ongeluk, brand, waterschade, vandalisme enz. U ontkomt dus niet aan een verzekering. Deze verzekering dekt ook:

 • Bereddingskosten voor het beperken van schade
 • Expertisekosten voor het vaststellen van schade
 • Kosten van tuinaanleg en beplanting
 • Opruimingskosten
 • Kosten van een noodvoorziening
 • Extra kosten voor herstel van het gebouw
 • Huurderving

Zakelijke verzekeringen | Safety Freaks

Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen