Code 95

Code 95

Er is nogal eens onduidelijkheid over code 95. Wat is nu de bedoeling ervan en wat kunt/ moet u ermee?

Goed voor de wereld
Men wil graag minder ongelukken met vrachtwagens en bussen door chauffeurs te scholen. Dat is natuurlijk in ieders belang. Daarnaast wil men zo het brandstofverbruik terugdringen. Dat is niet uit zuinigheid, maar om de CO2-uitstoot te verminderen en zo een bijdrage te leveren aan een leefbare wereld. Tenslotte hoopt men het imago van de sector te verbeteren door de toegenomen vaardigheden van chauffeur.

Goed voor uzelf
Code 95 is niet alleen een verplichting. Deze scholing bevordert uw inzetbaarheid en maakt u voor het bedrijf productiever en rendabeler. Dit kan weer leiden tot taakuitbreiding en meer verantwoordelijkheid. Uw vergrote kennis en vaardigheden maken u waardevoller voor uw bedrijf. En natuurlijk hebt ook u minder kans op een ongeluk door uzelf of een collega.

Om de veiligheid te waarborgen, moeten chauffeurs elke vijf jaar een nascholing volgen van 35 uur. Dit is noodzakelijk om uw code 95 te behouden. U kunt zelf meebepalen hoe u dat gaat doen. Wanneer u bij Safetyfreaks een heftruck- of hoogwerkerscursus volgt, verdient u al 7 van de verplichte 35 uur. Zo slaat u twee vliegen in een klap, want u behaalt natuurlijk ook het betreffende certificaat. van de cursus.

Veel gestelde vragen over code 95

Wie moeten een code 95 hebben?
De houders van een rijbewijs C, C1 en/ of D, D1, eventueel aangevuld met E. Dit geldt zowel voor beroepsvervoerders als bij eigen vervoer.

Hoe lang is de code geldig?
Vijf jaar. Achter de code staat de datum van verstrijken vermeld. De code met deze datum staat achter de geldigheidsdatum van rijbewijscategorieën C, C1 en/of D, D1.

Kun je vrijstelling krijgen?
Ja. Hier vindt u een overzicht van de vrijstellingen. Er bestaat geen officieel vrijstellingsdocument. Toch moet u bij controle kunnen aantonen dat u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden.

Ik ben van voor 1955. Leidt dat niet vanzelf tot vrijstelling?
Nee, dat is niet meer zo. Wanneer de code verstrijkt moet u de nascholing volgen om een nieuwe code op uw rijbewijs te krijgen.

Ik heb iets gehoord over een 12-uurs vrijstelling. Hoe zit dat?
Er bestaat geen standaard vrijstelling meer voor chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden. Er bestonden een Nationale en Europese vrijstelling. Alleen de Europese bestaat nog. In Nederland wordt deze als volgt toegepast: wanneer u voor uw beroep eigen materiaal vervoert, kunt u tot een maximale rijtijd van 12 uur per week vrijstelling krijgen.

Vervalt mijn rijbewijs C als ik geen code 95 heb?
Nee, maar u mag niet beroepsmatig rijden, tenzij u een vrijstelling heeft.

Ik heb mijn rijbewijs C voor 2009 behaald. Als ik nu de code 95 laat bijschrijven, hoe zit het dan met mijn basiskwalificatie?
Die blijft behouden, maar zonder vrijstelling mag u niet beroepsmatig op een vrachtauto rijden tot die code op het rijbewijs staat en de gevolgde opleiding niet ouder is dan 5 jaar

De eerste periode van nascholing is voor u 7 jaar. Daarna geldt de standaard 5 jaar.

Wat is de boete wanneer ik zonder code 95 rijdt?
Deze bedraagt € 800 en u mag niet verder rijden. Uw rijbewijs wordt als ongeldig beschouwd en het voertuig is niet gedekt door de verzekering.

Ik heb de nascholing wel gedaan, maar de code staat nog niet op mijn rijbewijs.
Daar heeft de controleur geen boodschap aan. Uw rijbewijs wordt beschouwd als ongeldig.

Ik heb de nascholing gevolgd. Wat nu?
U kunt het rijbewijs verlengen of vernieuwen. Bij vernieuwen krijgt u een duplicaat rijbewijs met de code en is er geen medische keuring nodig. Bij verlenging krijgt het rijbewijs een nieuwe geldigheidsdatum en is er wel een medische keuring nodig.

Een rijbewijs aanvragen duurt 5 dagen en kost € 40. Bij de keuring komt meer tijd en geld kijken, dit varieert.

Waar kan ik zien hoeveel nascholingsuren ik heb gevolgd?
Op Mijn CBR kunt u dit zien door in te loggen met uw DigiD code.

Kan ik in 5 jaar meer uren nascholing volgen dan 35?
Dat heeft geen zin voor code 95; u kunt geen uren opsparen.