Geluid en gehoorbescherming

Effectieve en comfortabele gehoorbescherming

Gehoorbescherming voorkomt lawaaidoofheid door teveel blootstelling aan lawaai, meestal gedurende langere tijd. Hoe meer lawaai, hoe sneller beschadiging optreedt. Ook bij een relatief geringe maar langdurige geluidsbelasting kan lawaaidoofheid optreden. Lawaaidoofheid is niet te genezen en moet absoluut worden voorkomen.

In een lawaaiige omgeving is daarom gehoorbescherming nodig. Iemand die in deze omstandigheden geen gehoorbescherming gebruikt, riskeert een permanente gehoorbeschadiging. Dat uit zich niet alleen in minder horen. Men kan 24 uur per dag last hebben van oorsuizen. Deze geluiden kunnen hard en hinderlijk zijn.


Wettelijke norm voor gebruik van gehoorbescherming

Al bij een blootstelling aan geluid met een sterkte van 80 dB(A) gedurende acht uur moet de werkgever voor gehoorbescherming te zorgen.Vanaf 85 dB(A) wordt de geluidbelasting gezien als schadelijk. De werkgever moet dan voor gehoorbescherming zorgen en organisatorische maatregelen nemen. Zoals het plaatsen van borden die aangeven dat het dragen van gehoorbescherming verplicht is.

Het lijkt een kleine stap van 80 dB (A) naar 85 dB(A). Maar 83 dB(A) is al de dubbele hoeveelheid geluid van 80 dB(A). Dat betekent dat blootstelling aan 83 dB(A) maximaal vier uur mag duren.


Zo werkt dB(A)

Decibels (dB) geven de sterkte van geluid aan. Maar het effect van geluid op mensen wordt niet alleen bepaald door de sterkte van het geluid. Ook de toonhoogte (frequentie) speelt mee. De eenheid van geluidssterkte die is afgestemd op de gevoeligheid van het menselijk oor noemen we dB(A).


geluid en gehoorbescherming

Decibel Geluid Gehoorschade
120 DB(A) Houseparty, disco, popconcert, walkman Direct
110 DB(A) Houseparty, disco, popconcert, walkman Direct
98 DB(A) Disco, popconcert, walkman Na 7 minuten
95 DB(A) Disco, popconcert, walkman Na 15 minuten
92 DB(A) Disco, walkman, hard geschreeuw Na 30 minuten
89 DB(A) Zware vrachtwagen Na 1 uur
86 DB(A) Voortrazende trein Na 2 uur
83 DB(A) Verkeerslawaai Na 4 uur
80 DB(A) Stadslawaai Na 8 uur
77 DB(A) Luidruchtig gesprek Geen

man met gehoorbescherming

Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen