Gehoorbescherming en geluid

Over gehoorbescherming

Gehoorbescherming

Gehoorbescherming dient ter voorkoming van lawaaidoofheid. Deze ontstaat door teveel blootstelling aan lawaai, meestal gedurende langere tijd. Hoe meer lawaai, hoe sneller beschadiging optreedt. Ook bij een relatief geringe maar langdurige geluidsbelasting kan lawaaidoofheid optreden. Lawaaidoofheid is niet te genezen en moet absoluut worden voorkomen.

Bij werken lawaaiige omgeving is daarom gehoorbescherming nodig. Wanneer iemand in deze omstandigheden geen gehoorbescherming opzet of deze afzet, brengt riskeert dus een permanente gehoorbeschadiging. Een dergelijke gehoorbeschadiging uit zich niet alleen in minder horen. Men kan 24 uur per dag last hebben van oorsuizen. Deze geluiden kunnen hard en hinderlijk zijn.

Wettelijke norm

Er is een wettelijke norm voor gehoorbescherming. Al bij een blootstelling aan geluid met een sterkte van 80 dB(A) gedurende acht uur dient de werkgever voor gehoorbescherming te zorgen. Vanaf 85 dB(A) wordt de geluidbelasting gezien als schadelijk. De werkgever moet dan organisatorische maatregelen nemen, zoals het plaatsen van borden die aangeven dat het dragen van gehoorbescherming verplicht is.

Het lijkt een kleine stap van 80 dB (A) naar 85 dB(A). Maar 83 dB(A) is al de dubbele hoeveelheid geluid van 80 dB(A). Dat betekent dat blootstelling aan 83 dB(A) maximaal vier uur mag duren.

Wat is dB(A)?

U heeft waarschijnlijk wel gehoord van decibels (dB). Dit drukt de sterkte van een geluid uit. Maar het effect van geluid op mensen wordt niet alleen bepaald door de sterkte van het geluid. Ook de toonhoogte (frequentie) speelt mee. De eenheid van geluidssterkte die is afgestemd op de gevoeligheid van het menselijk oor noemen we dB(A).

In de afbeelding hieronder ziet u de effecten van diverse lang- en kortdurende geluiden op het gehoor.

Binnenwerk van helmen.
Fig.1 Drempels voor gehoorbescherming.

Maximale veilige tijdsduur bij diverse geluidsniveaus

Uiteraard dient geluidsoverlast bij de bron bestreden te worden. Wanneer dit niet in voldoende mate mogelijk is, dient gehoorbescherming te worden toegepast.

dB(A)BronGehoorschade
77 Luidruchtig gesprek Geen
80 Stadslawaai Na 8 uur
83 Verkeerslawaai Na 4 uur
86 Voortrazende trein Na 2 uur
89 Zware vrachtwagen Na 1 uur
92 Disco, hard geschreeuw,koptelefoon Na 30 min
93 Disco, popconcert, koptelefoon Na 15 min
98 Disco, popconcert, koptelefoon Na 7 min
110 Houseparty, disco, popconcert, koptelefoon Direct
120 Houseparty, disco, popconcert, koptelefoon Direct

Vaardigheden vereist

Voor het gebruik van klimtechnieken en werken op hoogte is een juiste kennis en beheersing van materialen en technieken wettelijk verplicht. Safetyfreaks zorgt voor uw veiligheid met gedegen cursussen op diverse niveau’s: basis, gevorderden en redding.

 

Keuring en onderhoud

Het is wettelijk verplicht om klimmateriaal jaarlijks te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Ook na een val dient materiaal weer gekeurd te worden. Safetyfreaks is hierin gespecialiseerd en zorgt ook voor de registratie.

 

Gehoortest

Bekijk op YouTube

Deze gehoortest is geen vervanging voor een test bij de audicien. De resultaten worden beïnvloedt door uw computer, koptelefoon en instellingen.