Gehoorbescherming op maat testen

Regelmatig testen is belangrijk

 • Uw gehoorgang verandert geleidelijk met het ouder worden. Hierdoor sluit de gehoorbescherming uiteindelijk niet meer optimaal af
 • Ook gewichtsverandering beïnvloedt de vorm van de gehoorgang en kan zo een geluidslek veroorzaken
 • Gehoorbescherming op maat zorgt gemiddeld vier jaar voor een effectieve bescherming. Dit verschilt per persoon, omdat de snelheid waarmee de gehoorgang verandert niet voor iedereen gelijk is
 • De pasvormgarantie van onze gehoorbescherming op maat is twee jaar
 • Een geluidslek door verandering van de gehoorgang staat los van de kwaliteit van de oordoppenControleer uw oordoppen met een lektest

Door uw gehoorbescherming op maat tijdig te laten testen voorkomt u:

 • Onnodige vervanging
 • Last of gehoorschade bij onvoldoende afsluiting
 • Het niet voldoen aan de verplichte wettelijke normen

De lektest

 • We reinigen de oordoppen
 • U brengt de oordoppen in
 • We sluiten een dunne luchtslang aan op een van de gehoorbeschermers en blazen wat lucht door de slang
 • Als de oordop goed afsluit ontstaat een kleine druk van 4-5 millibar in uw oor. U merk daar weinig van. Dit duurt slechts vijf seconden
 • Als de oordop niet goed afsluit ontstaat er geen druk. Dan is er sprake van een geluidslek
 • Is uw gehoorbescherming op maat niet bij ons aangeschaft? Neem dan eerst even contact met ons op. Wij gaan dan na of de oordoppen testbaar zijn. Dit is meestal het geval.

Maak gebruik van onze 100% garantieregeling

 • Bij een geplande jaarlijkse controle komt u voor deze regeling in aanmerking
 • We maken dan eerst een nul-meting. Lekt uw oudere gehoorbescherming al bij de nul-meting? Vervanging van de oordoppen wordt dan berekend
 • Als bij het jaarlijkse onderhoud blijkt dat de oordoppen lekken, worden deze kosteloos vervangen


 1. Lektest voor gehoorbescherming op maat
  Lektest voor oordoppen op maat
  (Excl. BTW) € 8,95

gehoorbescherming testen


Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen


gehoorbescherming lektest