Waarom keuren?

Het laten keuren van klim-, hijsmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is wettelijk verplicht. Dit dient minstens 1x per jaar te gebeuren en na een val. Safetyfreaks doet dit voor u.

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat het keuren inderdaad gebeurt. Dit dient te gebeuren door een deskundige. Toch is het laten keuren van arbeidsmiddelen niet op voorhand een garantie tegen aansprakelijkheid bij ongevallen. De wet omschrijft namelijk niet waaraan een deskundige moet voldoen. Wanneer u dus zaken doet met iemand die zich deskundig noemt maar dit in feite niet in voldoende mate is, kan bij een ongeval door inspectie of rechter worden gesteld dat u niet al het mogelijke hebt gedaan om de veiligheid van de werknemers te garanderen, met alle financiële gevolgen van dien.


Belangrijk

Een keuring is een momentopname en geen garantie tegen ongelukken. Daarom moeten valbeveiligingsmiddelen en PBM voor elk gebruik goed worden gecontroleerd.


De voordelen van laten keuren

Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting heeft het keuren van materialen meer voordelen:

 • Minder ongevallen;
 • Door de registratie behoudt u een goed overzicht van uw materiaal en uitrusting;
 • U voldoet zo aan de eisen van opdrachtgevers die een VCA-certificaat verlangen. Dit komt steeds vaker voor.

Het keuren van nieuwe arbeidsmiddelen

Het laten keuren van nieuwe materialen is wettelijk niet verplicht. Een opdrachtgever kan dit echter eisen. Bij locaties of bedrijven waar een VCA verplicht is, dienen nieuwe materialen voor gebruik te worden gekeurd. Voordeel van direct keuren is dat het arbeidsmiddel geregistreerd wordt, waardoor het zichtbaar is in de administratie en de uiterste herkeuringsdatum op het arbeidsmiddel is aangebracht. Safetyfreaks beveelt het laten keuren van nieuwe artikelen dan ook aan.


De keuring

De jaarlijkse keuring van valbeveiligingsmiddelen is een inspectie. Valbeveiligingsmiddelen worden visueel geïnspecteerd aan de hand van een checklist. Ook worden de onderdelen beschreven en geïnspecteerd. Hijs- en hefmiddelen worden getest en beproefd.

Safetyfreaks keurt alle merken. Ook artikelen die u niet bij ons heeft aangeschaft kunt u door ons laten keuren. Om gekeurd te kunnen worden dienen de artikelen dienen een serienummer te bevatten, compleet en schoon te zijn.

Beoordeeld wordt of het product:

 • compleet is;
 • al of niet beschadigd is;
 • goed functioneert.

Er kan gekeken worden of de documentatie aanwezig is. Uiteindelijk wordt beoordeeld of het product mag worden gebruikt. Na de keuring ontvangt u een digitaal en een geplastificeerd keuringsrapport, dat bij het materiaal bewaard kan worden.


Het keuringsrapport

Na keuring ontvangt u van Safetyfreaks:

 • Een overzichtslijst van de gekeurde arbeidsmiddelen;
 • Inspectierapporten en indien van toepassing testcertificaten voor elk arbeidsmiddel;
 • Testinstrumentgegevens (kalibratie van de gebruikte meetapparatuur) indien van toepassing;
 • Keurmeestercertificaten Stagefreaks Keurmeesters (bevoegdheid tot keuren).

Het inspectierapport van een arbeidsmiddel bevat de volgende punten:

 • Eigenaar/bedrijf;
 • Inspectiedatum;
 • Inspectie uitgevoerd door;
 • Nummer van het arbeidsmiddel;
 • Typenaam/typenummer;
 • Naam fabrikant;
 • Productienummer/serienummer;
 • Productiedatum;
 • Datum ingebruikname;
 • Levensduur volgens handleiding;
 • Toegepaste norm.

Europese normen (EN)

De normering van valbeveiligingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten voldoen aan de geharmoniseerde Europese normen (standaarden). De fabrikant wordt hierop gecontroleerd. Dit wordt aangegeven met een CE-markering op het product. Ook de betreffende normen worden vermeld.


Keuringspakketten

U kunt complete sets door ons laten keuren. We hebben keuringspakketten voor valbeveiliging, hijsmiddelen en ladders/trappen/steigers.


man met PBM en valbeveiliging

Keuring en onderhoud

Het is wettelijk verplicht om klimmateriaal jaarlijks te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Ook na een val dient materiaal weer gekeurd te worden.

Safetyfreaks is hierin gespecialiseerd en zorgt ook voor de registratie.

Vaardigheden vereist

Voor het gebruik van klimtechnieken en werken op hoogte is een juiste kennis en beheersing van materialen en technieken wettelijk verplicht.

Safetyfreaks zorgt voor uw veiligheid met gedegen cursussen op diverse niveau’s:

 • Basis
 • Gevorderden
 • Redding

Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen