Werkpositionering

Om goed te kunnen werken op hoogte moet men de handen vrij hebben en een zo optimaal mogelijke positie kunnen kiezen om de werkzaamheden effectief te kunnen uitvoeren. Werkpositionering wordt ingedeeld in de volgende twee categorieën:

 • Werkplaatsbeperking

  De ruimte waarin de gebruiker zich kan bewegen, wordt met behulp van een lijn zodanig beperkt dat voor de gebruiker geen valrisico bestaat omdat hij niet bij de randen kan komen.

 • Werkpositionering

  Bij werkplaatspositionering kan de gebruiker met behulp van een regelbare werklijn die gekoppeld is aan een gordel of harnas, nauwkeurig zijn positie kiezen. Wanneer er risico op vallen bestaat dan moet daarbij altijd een antival-systeem worden toegepast, in combinatie met een harnas.


Werkplaatsbeperking

Zolang de veiligheidslijn kort genoeg is kan de gebruiker niet vallen en is geen valbeveiliging nodig. In de praktijk komt daar vaak meer bij kijken. Wanneer de gebruiker bv. op een dak werkt en bij de goot moet kunnen zal de lijn dus minstens tot aan de rand komen.

In de afbeelding hieronder is te zien dat, wanneer de gebruiker uitglijdt, hij net over de rand kan komen. Omdat de valhoogte wordt bepaald door het aanhechtingspunt aan riem of harnas, wordt hier een val van zeker anderhalve meter gemaakt, genoeg om de rug te breken.

Voorbeeld van werkplaatsbeperking.

Voorbeeld van werkplaatsbeperking.

Zones

Bij werkplaatsbeperking onderscheiden we 3 zones.

 • Veilige zone (groen)

  De afstand tot de rand bedraagt minstens 4 meter.
  In deze zone zijn geen veiligheidspeberkende maatregelen nodig.

 • Kritische zone (oranje)

  De afstand tot de rand bedraagt minder dan 4 meter en meer dan 2 meter.
  Gebiedsbegrenzende maatregelen zijn nodig, zoals een rood-witte signalering of positioneringslijnen. De uitrusting voor werkpositionering bestaat uit een gordel en een veiligheidslijn.

 • Gevaarlijke zone zone (rood)

  De afstand tot de rand bedraagt minder dan 2 meter.
  Valbeschermende maatregelen zijn nodig. Deze kunnen collectief zijn, zoals een hekwerk, of individueel met een antivalsysteem.

Zones bij werkplaatsbeperking

Zones bij werkplaatsbeperking.


Werkpositionering

Indien er geen valgevaar is, bestaat de uitrusting uit een gordel en een veiligheidslijn. Zodra er kans op vallen is, bestaat de uitrusting voor werkpositionering uit een harnas, positioneringslijn en antivalsysteem met een valdemper.

Positioneringslijnen

Er zijn verschillende typen lijnen voor werkpositionering:

 1. Vaste positioneringslijnen
  Deze beperken de bewegingsvrijheid van de gebruiker, zodat deze niet in een situatie komt waarin valgevaar bestaat.
 2. Instelbare positioneringslijnen
  Ook deze lijnen beperken de bewegingsvrijheid, maar de gebruiker heeft controle over de lengte. Met deze positioneringslijnen kan de gebruiker zich eenvoudig en precies positioneren in de gewenste positie.

Deze lijnen kunnen worden gekoppeld aan een positioneringsgordel of harnas. Om de goede uitrusting te kunnen kiezen moet zorgvuldig worden gekeken naar de werksituatie en de uit te voeren werkzaamheden.

Positioneringslijnen

Positioneringslijnen

Klimgordels

In de afbeeldding hieronder ziet u twee soorten klimgordels:

 1. Klimgordel voor werkpositionering
 2. Klimgordel voor werkpositionering en valbeveiliging

Klimgordels voor werkpositionering.

Klimgordels voor werkpositionering.


werkpositionering in boom

Vaardigheden vereist

Voor het gebruik van klimtechnieken en werken op hoogte is een juiste kennis en beheersing van materialen en technieken wettelijk verplicht.

Safetyfreaks zorgt voor uw veiligheid met gedegen cursussen op diverse niveau’s:

 • Basis
 • Gevorderden
 • Redding

Keuring en onderhoud

Het is wettelijk verplicht om klimmateriaal jaarlijks te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Ook na een val dient materiaal weer gekeurd te worden.

Safetyfreaks is hierin gespecialiseerd en zorgt ook voor de registratie.

Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen