Het belang van valbeveiliging bij werken op hoogte

geplaatst op 24/02/2017

De helft van alle dodelijke ongevallen in de bouw ontstaat wanneer er op hoogte gewerkt wordt. Om ongelukken te voorkomen is het belangrijk u bewust te zijn van de risico’s en de nodige maatregelen te treffen.

 

Letsel en slachtoffers voorkomen bij werken op hoogte

 

Wanneer er op hoogte gewerkt wordt is het belangrijk om aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving te voldoen. Zo is in het Arbobesluit onder andere artikel 3.16 en artikel 7.23 opgenomen. In deze artikelen vindt u wet- en regelgeving die over valgevaar en het gebruik van de juiste arbeidsmiddelen gaat. Daarnaast heeft de Arbo een pagina gemaakt waar verschillende tips zijn opgenomen. Denk aan:

  1. Stel een RI&E op
  2. Gebruik goedgekeurde valbeveiliging
  3. Sluiten vloer- en wandopeningen af
  4. Ruim de werkplek op om uitglijden of struikelen te voorkomen
  5. En meer

 

Risico’s verlagen bij werken op hoogte

Wanneer u werkt op hoogte spelen de volgende risico’s een belangrijke rol:

  1. Vallen van hoogte of door opening

 

Om te voorkomen dat u valt heeft u valbeveiliging nodig. In Nederland is dit verplicht vanaf 2,5 meter, in België vanaf 2 meter. Valbeveiliging kan op drie manieren worden ingezet om een val te voorkomen. Toegang tot een gevarenzone kunt u verbieden, u kunt collectieve maatregelen nemen als het plaatsen van hekken en kooiconstructies. Tot slot is het mogelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten. Het toepassen van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM) is noodzakelijk wanneer bronbestrijding en collectieve maatregelen niet afdoende zijn. Safetyfreaks biedt oplossingen aan van merken als Petzi, Camp Safety, Kong Italy, Fall Safe en Rock Empire.

 

Iemand uit veiligheidsharnas redden na val

Na een val in een veiligheidsharnas kunt u in een benaderde situatie terechtkomen. Wanneer er gewerkt wordt met een veiligheidsharnas is het van belang om op de hoogte te zijn van de risico’s. Uit onderzoek is gebleken dat iemand al binnen 3 minuten duizelig wordt en binnen 5 minuten buiten bewustzijn raakt. Iemand die zich in deze situatie bevindt moet binnen 15 minuten gered worden, tussen de 15 en 40 minuten zal de dood intreden.

 

Als er op hoogte gewerkt wordt kunnen ook vallende voorwerpen een gevaar vormen. Door middel van spiraalkabels kunt u vallende voorwerpen zekeren.

 

Helaas is het niet mogelijk om al uw hulpmiddelen te zekeren en vormen ook andere objecten een gevaar. Wanneer er iets valt biedt een helm bescherming. Een bouwhelm kan afdoende zijn, wanneer u klimt heeft u een klimhelm nodig. Ook wanneer u valt zal een klimhelm bescherming bieden, een bouwhelm is daarvoor niet toereikend. Aangezien er verschillende soorten klimhelmen bestaan is het belangrijk om na te denken over de werkzaamheden waarvoor u een klimhelm inzet. Safety Freaks biedt een uitgebreid assortiment aan kimhelmen. U kunt deze klimhelmen via onze webwinkel bestellen.