Controles op bouwlocaties door inspectie SWZ

Inspectie SZW gaat de komende tijd intensief op controle langs verschillende bouwlocaties. Hierbij gaan zij vooral letten op ladders, trappen en rolsteigers en of deze veilig en goed gebruikt worden. Elk jaar gebeuren er doormiddel van deze toch alledaagse arbeidsmiddelen nog steeds veel ongevallen op bouwlocaties. Zo komen er daarbij gemiddeld vijf mensen om het leven en houden tientallen gewonden hier blijvend letsel aan over, dit door een val van een ladder of steiger.

Het is niet de eerste keer dat er gerichte controles worden uitgevoerd, maar ondanks dat blijft het valgevaar in de bouwsectoren nog altijd op een onacceptabel hoog niveau. Ook heeft men geconstateerd dat rolsteigers bijna nooit geheel correct worden gebruikt. Tijdens een soortgelijke actie vorig jaar werden 487 bouwlocaties in diverse binnensteden bezocht door de inspectie. Op 397 locaties (74%) werden toen overtredingen gevonden. Het totale aantal bedroeg 642 overtredingen.


Onvoldoende besef over de veiligheid en te weinig kennis van een goede opbouw en gebruik van bijvoorbeeld trappen, ladders en rolsteigers is volgens de inspectie een belangrijke oorzaak in het grote aantal overtredingen wat geconstateerd werd.


De inspecties vinden plaats in het hele land en vooral kleine(re) bouwlocaties in de binnensteden zullen worden bezocht. Het betreft hier dan nieuwbouw, verbouw, onderhoud en reparatie door bouw- en aannemingsbedrijven, schilders en installateurs.


Wanneer men valgevaar aantreft zal er onherroepelijk een boete volgen en zullen de werkzaamheden op dat moment worden stilgelegd. Wanneer men andere onveilige situaties aantreft zullen er passende maatregelen worden afgedwongen om een veilige werkplek te creëren. Wanneer men eerder als is gewaarschuwd volgt er nu een boete en bij herhaling kan de boete qua bedrag zelfs verdubbelen.