Materialen en normeringen veiligheidshelmen

Een veiligheidshelm kan gemaakt zijn van verschillende materialen. De helm bestaat uit een helmschaal, afstelbaar binnenwerk, schokabsorberende vulling in de randen, achterhoofdband en eventueel een klep. De helm moet voldoen aan de Europese norm EN 397 en is voorzien van een CE-markering. Deze is te zien in de foto links naast deze tekst.

De Europese norm bepaalt de verplichte eigenschappen van een helm, zoals schokabsorptie, helmschaalpenetratie bij een puntig voorwerp, onontvlambaarheid, verouderingsproces, maat, gewicht, afmetingen en markering. Voor elke veiligheidshelm gelden minimale eisen. Het hangt natuurlijk van de uit te voeren werkzaamheden af welk materiaal of type helm het meest geschikt is voor een bepaalde situatie. Safetyfreaks kan u hierover adviseren.


Markeringen

Volgens de Europese norm moeten in elk geval de volgende markeringen onuitwisbaar in de helm zijn aangebracht:

 • Fabrikant;
 • Model van de helm;
 • Materiaal van de helmschaal;
 • Productiedatum;
 • Uiterste gebruikstermijn;
 • Maat;
 • De norm waaraan de helm voldoet;
 • CE markering. Hierbij wordt ook het nummer van de onafhankelijke certificerende instantie vermeld.

Dit zijn dus de minimale vereisten. De Europese norm bevat ook aanvullende eisen. Wanneer de helm aan een aanvullende eis voldoet, wordt deze ook vermeld in de helm.

Optionele eis Kenmerk op de veiligheidshelm
Zeer lage temperatuur -20°C/ -30°C/ -40°C
Zeer hoge temperatuur + 150 ° C
Elektrische isolatie 440 V ac (wisselstroom)
Gesmolten metalen spatten MM (molten metal)
Zijdelingse vervorming LD (Lateral Deformation)
Toepassingen tot 1000 Volt ac 1000 V
Getest volgens EN 50365 voor gebruik nabij 1000 Volt ac (klasse 0) Dubbele driehoek + klasse 0 + serie of batch nummer
Duits keurmerk voor de bosbouw Eikel

Normeringen

De meest gebruikte Europese norm voor industriële veiligheidshelmen is EN 397. Het belangrijkste doel van deze helmen is de bescherming van de bovenzijde van het hoofd tegen vallende voorwerpen. Er zijn ook andere normeringen:

EN 397 Industriële veiligheidshelmen Bescherming bovenzijde hoofd tegen vallende voorwerpen
EN 443 Brandweerhelmen Omschrijft de minimale eisen voor brandweerhelmenter bescherming van het bovenste gedeelte van het hoofd, met name tegen de gevolgen van impact, penetratie, hitte en vlammen.
EN 14052 Veiligheidshelmen met hoog beschermingsniveau Helmen binnen deze norm bieden drie keer meer bescherming. Naast bescherming tegen vallende voorwerpen op de bovenzijde van het hoofd worden ook de zijkanten van het hoofd beschermd.
EN 50365 Gebruik bij laagspanningsinstallaties Helmen binnen deze norm isoleren elektriciteit die niet boven 1500 V gelijkstroom of 1000 V wisselstroom komt.
EN 12492 Veiligheidshelmen voor bergbeklimmers Helmen binnen deze norm zijn geschikt voor werken op hoogte en reddingswerkzaamheden in gevaarlijke omstandigheden.

Testmethoden bij verschillende normeringen


EN 397 EN 12492 EN 14052
Kinriem Optioneel Verplicht Verplicht
Effectiviteit kinriem /binnenwerk Optioneel Verplicht Verplicht
Loslaten kinriem > 15 en < 25 kg > 50 kg > 25 kg
Impact bovenkant 5 kg vanaf 1 meter /50 joule 5 kg vanaf 2 meter /100 joule 5 kg vanaf 2 meter /100 joule
Impact zijkant Niet verplicht 5 kg vanaf 0,5 meter /25 joule
voor-, zij- en achterkant
5 kg vanaf 1 meter 50 joule
voor-, hoek tussen 15 en 60 graden
Penetratie 3 kg vanaf 1 meter /30 joule 3 kg vanaf 1 meter /30 joule 3 kg vanaf 2,5 meter /75 joule

Materialen van de veiligheidshelmen

Ook aan materiaal en uitvoering worden uitgebreide eisen gesteld, die ook weer zijn vastgelegd in de Europese norm EN 397. Een veiligheidshelm is meestal van bepaalde soorten kunststof gemaakt, o.a. omdat deze geen stroom geleiden. Deze kunststoffen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: Thermoplasten en Duroplasten.

Thermoplasten

Thermoplasten worden bij bepaalde temperaturen gevormd in vloeibare vorm. De volgende materiaalsoorten worden toegepast bij helmen:

 • Polyethyleen (PE)
 • AMS-polymeraat (ABS)
 • Polyamide (PA)
 • Polycarbonaat (PC)

Elk van deze kunststoffen heeft zijn eigen specifieke eigenschappen zoals vormvastheid, smeltpunt etc. Deze worden weergegeven in onderstaande tabel.

Kenmerk/materiaalsoortPE ABS PA PC
Verouderingsweerstand Goed Goed Goed Goed
UV-weerstand Matig Matig Matig Matig
Vormvastheid bij hitte 70 ° C 90 ° C 150 ° C 130 ° C
Smeltpunt 150 ° C 180 ° C 220 ° C 230 ° C
Vormvastheid bij koude -40 ° C -20 ° C -20 ° C -30 ° C
Chemische weerstand Goed Matig Matig Voldoende

Duraplasten

Duraplasten zijn kunststoffen die tijdens het persen onder hoge druk thermisch verharden. De volgende materiaalsoorten worden toegepast bij helmen:

 • Textielfenol
 • Glasvezelversterkt polyester

Helmen in deze categorie verliezen niet hun beschermende eigenschappen bij hitte, of die nu wordt veroorzaakt door straling of door laswerkzaamheden. De eigenschappen:

Textielfenol Glasvezelversterkt polyester
Verouderingsweerstand Zeer goed Zeer goed
UV-weerstand Zeer goed Zeer goed
Vormvastheid bij hitte Tot ca. 500 ° C Tot ca. 500 ° C
Smeltpunt 1000 ° C 1000 ° C
Vormvastheid bij koude Zeer goed Zeer goed
Chemische weerstand Goed Goed
Elektrisch isolerend Slecht Slecht

man met veiligheidshelm

Vaardigheden vereist

Voor het gebruik van klimtechnieken en werken op hoogte is een juiste kennis en beheersing van materialen en technieken wettelijk verplicht.

Safetyfreaks zorgt voor uw veiligheid met gedegen cursussen op diverse niveau’s:

 • Basis
 • Gevorderden
 • Redding

Keuring en onderhoud

Het is wettelijk verplicht om klimmateriaal jaarlijks te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Ook na een val dient materiaal weer gekeurd te worden.

Safetyfreaks is hierin gespecialiseerd en zorgt ook voor de registratie.

Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen