Europese normen (EN)

Bij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is sprake van een uitgebreide nationale en internationale regelgeving. Er zijn afspraken gemaakt over producten, werkwijzen en diensten, die zijn vastgelegd in normen.

In Nederland worden normen beheerd door het NEN, het nationale normalisatie-instituut. Het gaat daarbij om nationale normen (NEN), Europese normen (EN) en in Nederland aanvaarde internationale normen (ISO, IEC). Samenvattend kan worden gesteld dat Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) moeten voldoen aan Europese normen (EN) die onafhankelijk worden gekeurd (CE) en worden gefabriceerd door ISO-gecertificeerde bedrijven.


Categorieën voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Er zijn drie categorieën voor PBM:

 • Laag risico;
 • Middelhoog risico;
 • Hoog risico;

Valbeveiliging valt in de hoogste risicocategorie. Een goede normering is hier dus van levensbelang. De Arbowet bepaalt dat elk artikel in deze categorie moet voldoen aan het volgende:

 • De fabrikant moet werken volgens de Europese kwaliteitsnorm ISO;
 • Het artikel voldoet aan de EN-norm die op het product van toepassing is;
 • Er is een CE-markering op het product aangebracht;
 • Bij het product wordt een technische gebruiksaanwijzing geleverd;
 • Het product moet regelmatig worden gekeurd, waarbij de resultaten worden vastgelegd in een conformiteitsverklaring.

Europees erkend kwaliteitssysteem (ISO 9001:2008)

ISO 9001-2008 is een internationaal geaccepteerde norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Met deze norm kan worden beoordeeld of de fabrikant voldoet aan:

 • De eisen van de klanten;
 • De eisen van de organisatie zelf;
 • De wet- en regelgeving die op een product van toepassing is.

ISO 9001:2008 is in eigenlijk een opdracht naar de fabrikant: 'zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het'. Een ISO-gecertificeerd bedrijf wordt elk half jaar gecontroleerd door een externe, onafhankelijke partij om zo de kwaliteit te waarborgen.


Europese Norm (EN)

In de Europese Norm worden voor alle artikelen die als PBM worden aangeduid voorwaarden vastgesteld. De fabrikant moet zich aan de gestelde eisen houden. Er zijn veel verschillende soorten artikelen en daarmee dus veel verschillende normen. Twee op het oog gelijke artikelen kunnen aan verschillende normen voldoen. Zo kan bijvoorbeeld de ene veiligheidslijn bedoeld zijn voor klimsport en de andere voor veilig werken op hoogte.

Er is wel een overkoepelende norm, de NEN-EN 365. Hierin staan standaarden voor algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodieke inspectie, reparatie, merken en verpakking. In Nederland worden de Europese normen beheerd door het NEN. Tegen een vergoeding kan men bij het NEN een norm aanschaffen.

Een overzicht van Europese Normen die van toepassing zijn op onze PBM's kunt u hier bekijken.

EN-gebruiksaanwijzing.

Fig.2 Bij het NEN - www.nen.nl kunt u de EN-bladen opvragen en aanschaffen.


CE-markering

Wanneer een artikel bij keuring voldoet aan de Europese norm die op het product van toepassing is, wordt dit aangegeven met een CE-markering. Dit betekent dat het artikel voldoet aan de wet- en regelgeving. De keuring wordt uitgevoerd door een erkende, onafhankelijke Europese instantie, de ‘notified body’ genoemd. Het nummer van deze keuringsinstantie (4 cijfers) dient op het product vermeld te worden. De keuring heeft geen betrekking op het individuele product, maar op het algemene product dat op die manier toegang krijgt tot de Europese markt. Het individuele product moet u zelf minstens 1 x per jaar laten keuren. Safetyfreaks kan dit voor u doen.

In het voorbeeld hieronder ziet u de markeringen op een Petzl Grillon positioneringslijn. Volgens de markering dient het product te voldoen aan de Europese normen EN 358 en EN 795. De CE 0082-markering betekent dat keuringsinstantie 0082 heeft vastgesteld dat de Petzl Grillon voldoet aan de hierboven vermelde Europese normen.

Markeringen op een PBM.

Markeringen op de Petzl Grillon.

Naast de CE-markering dienen minimaal de volgende markeringen op het product vermeld te worden:

 • Naam fabrikant en/of leverancier;
 • Serienummer.
 • Jaar en maand van productie;
 • Teken dat aangeeft dat de laatste inspectie minder dan een jaar geleden is uitgevoerd.

valbeveiliging en werkpositionering

Vaardigheden vereist

Voor het gebruik van klimtechnieken en werken op hoogte is een juiste kennis en beheersing van materialen en technieken wettelijk verplicht.

Safetyfreaks zorgt voor uw veiligheid met gedegen cursussen op diverse niveau’s:

 • Basis
 • Gevorderden
 • Redding

Keuring en onderhoud

Het is wettelijk verplicht om klimmateriaal jaarlijks te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Ook na een val dient materiaal weer gekeurd te worden.

Safetyfreaks is hierin gespecialiseerd en zorgt ook voor de registratie.

Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen