Werkhandschoenen

In veel bedrijfstakken wordt intensief met de handen gewerkt. Bij veel bedrijfsongevallen zijn dan ook de handen betrokken. Met het dragen van de juiste werkhandschoenen kunnen verwondingen worden voorkomen en de ernst ervan verminderd. Handschoen die getest zijn, worden gecertificeerd en ingedeeld in drie categorieën.

 • Eenvoudig ontwerp voor minimale risico's;
 • Intermediair ontwerp voor middelzware risico's;
 • Complex ontwerp voor onomkeerbare of dodelijke risico's.

Afhankelijk van de soort bescherming die is vereist, moeten werkhandschoenen voldoen aan specifieke normen.


Waarom werkhandschoenen dragen

 • De huid blijft langer gaaf en gezond. Ook bij eenvoudige activiteiten zoals stenen vastpakken zal de huid ruw worden;
 • Uw handen blijven schoon en uw gereedschap bij het vastpakken dus ook;
 • Behandelde voorwerpen, zelfs een scherp stuk karton, kunnen infectie in de huid veroorzaken;
 • Handschoenen vangen de eerste stoot op bij stoten of klemzitten. Dit kan het verschil betekenen tussen een kneuzing of een breuk;
 • Bescherming tegen irriterende en gevaarlijke stoffen, straling enz;
 • Bescherming tegen snijwonden, hitte en kou;
 • Betere grip op voorwerpen die u onder controle moet houden en natte of glibberige voorwerpen.

Algemene indeling werkhandschoenen

Welke eisen stelt de branche waarin u werkzaam bent? Welke werkzaamheden verricht u? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor het bepalen van uw keuze. Zorg dat u zich bewust bent van de risico's en maak een risicoanalyse. Ook comfort speelt een rol. Het is de bedoeling dat u de handschoenen ook echt wil dragen.

Naast specifieke normen is er een handige algemene indeling van werkhandschoenen in drie categoriën:

 1. Handschoenen van eenvoudig ontwerp, voor minimale risico’s.
  De gebruiker moet zelf kunnen vaststellen hoeveel bescherming een handschoen uit deze categorie biedt. De fabrikant mag de handschoenen zelf testen en certificeren. Huishoudhandschoenen vallen in deze categorie.
 2. Handschoenen van intermediair ontwerp, voor middelzware risico’s.
  Hierbij gaat het om handschoenen voor algemene werkzaamheden waarbij verwondingen mogelijk zijn. Ze dienen een goede weerstand te hebben tegen zaken als perforatie, snijden en schuren. Deze handschoenen moeten worden gecertificeerd door een erkende keuringsorganisatie. Deze organisatie moet vermeld worden op de gebruiksaanwijzing.
 3. Handschoenen van complex ontwerp, voor onomkeerbare of dodelijke risico’s.
  Deze handschoenen moeten bescherming bieden tegen de zwaarste risico’s, zoals bij het werken met chemicaliën, elektriciteit en hitte. Ook deze handschoenen worden gecertificeerd door een erkende keuringsorganisatie.

  Europese fabrikanten of importeurs dienen dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en de kwaliteit ervan zeker te stellen. Hierbij wordt het systeem van de fabrikant dat de kwaliteit moet waarborgen, gecontroleerd. De controlerende organisatie is herkenbaar aan het nummer dat naast de CE-markering vermeld wordt.


Welke werkhandschoenen heb ik nodig?

Op de pagina's over typen werkhandschoenen, materialen en normeringen vindt u alle relevante informatie. Hieronder ziet u belangrijke aandachtspunten.

 • Met behulp van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u bepalen welke veiligheidshandschoenen geschikt zijn op uw werkplek. Dat kunnen meerdere typen zijn. Denk bv. aan zomer/winter en binnen/buiten;
 • Zorg dat de maat goed is en het draagcomfort zo hoog mogelijk. Zo blijf u de handschoenen ook echt dragen wanneer het nodig is;
 • Handschoenen voor algemeen gebruik kunnen van verschillende materialen zijn gemaakt zoals leer, nitril of PU. U beschermt de handen hiermee tegen bepaalde mechanische gevaren, zoals stoten of schuren. Leren handschoen zijn vaak geschikt voor algemeen gebruik omdat leer sterk is, ademt en behoorlijk isoleert;
 • Mechanische risico's kunnen heel specifiek zijn. Zo moeten uw handschoenen misschien snijbestendig of moeilijk te perforeren zijn;
 • Chemisch bestendige handschoenen gebruikt u bij gebruik van chemische vloeistoffen. Het materiaal hangt af van de stoffen waarmee u werkt;
 • Vuur en hitte zijn thermische risico's. Ter bescherming wordt bv. leer en kevlar gebruikt. Lashandschoenen beschermen tegen gesmolten metaal en contacthitte;
 • Thermohandschoen beschermen tegen koude. Ook hier zijn verschillende materialen mogelijk, zoals leer, polyamide of handschoenen met een coating;
 • Latex handschoenen zijn geschikt tegen vuil en biologische risico's als bacteriën en virussen. Ze zijn heel flexibel en waterafstotend maar niet duurzaam;
 • Er zijn ook isolerende handschoenen voor werken met elektriciteit. Je hebt ze tegen verschillende voltages.

man met werkhandschoenen

Werkhandschoenen kiezen

Kies altijd het juiste type werkhandschoenen dat past bij de werkzaamheden in uw branche. Kijk daarbij ook of de handschoenen aan een normering moeten voldoen.

Typen werkhandschoenen

De verschillende typen werkhandschoenen beschermen tegen de volgende risico's:

 • Mechanische risico's, zoals schuren, snijden, scheuren, stoten en perforatie
 • Chemische, biologische en stralingsrisico's
 • Hitte en vuur
 • Koude
 • Elektriciteit

Normering werkhandschoenen

Er zijn verschillende normeringen voor elk type wekhandschoen:

 • EN 388 - Mechanische risico's
 • EN 374 - Chemische, biologische risico's
 • EN 407 - Hitte en vuur
 • EN 421 - Straling en radioactiviteit
 • EN 511 - Koude
 • EN 12477 - Lassen van metalen
 • EN 60903 - Elektriciteit

Safety Freaks - wel zo safe!

PBM, uitrusting en materiaal

Kennis en vaardigheden

Verzekeringen voor zelfstandigen