Normering chemische risico's werkhandschoenen

Man met chemische werkhandschoenen

Werkhandschoenen - Normering chemische risico's

Er bestaan veel chemicaliën. Geen enkele handschoen beschermt uw handen tegen alle chemische vloeistoffen. U moet dit dan ook per geval bekijken. De materiaalkeuze is dus essentieel om veilig te kunnen werken. De normering van de werkhandschoenen is heel belangrijk. Er zijn materialen die lijken te beschermen, maar dit niet doen. Neem geen risico, want de gevolgen kunnen erg vervelend zijn.

Chemische stoffen kunnen direct schade aanrichten als ze in contact komen met de huid, zoals brandwonden. Daarnaast zijn er veel stoffen zoals oplosmiddelen die geen direct effect hebben, maar wel door de huid worden opgenomen. Deze stoffen komen in uw bloed en kunnen op termijn schade aanrichten aan het zenuwstelsel.

Het testen van werkhandschoenen volgens normering EN 374: 2016

Normering 374-1 beschrijft de eisen waaraan de veiligheidshandschoen moet voldoen.

 • Moet voldoen aan de lektesten uit EN 374-2:2014
 • Moet voldoen aan de permeatie-eisen voor een of meer chemicaliën uit EN 16523-1:2015 en EN 16523-2:2015

Lektesten handschoenen voor chemische bescherming

 • Waterlektest - Een opgehangen en met water gevulde handschoen mag na 1 uur geen druppels vertonen aan de buitenkant
 • Luchtlektest - Een met lucht opgeblazen handschoen wordt ondergedompeld in een bak met water. Er mogen geen luchtbellen naar buiten komen

Permeatie-eisen handschoenen voor chemische bescherming

Er zijn drie typen normering voor de permeatieprestaties van werkhandschoenen. Ze worden weergegeven door een pictogram van een erlenmeyer met schild. Voor elk type geldt een bepaalde permeatieklasse voor een minimum aantal chemicaliën. Deze staan in een lijst van 18 chemicaliën.

 • Type A - Minstens 6 chemicaliën uit de lijst behalen permeatieklasse 2
 • Type B - Minstens 3 chemicaliën uit de lijst behalen permeatieklasse 2
 • Type B - Minstens 1 chemicalie uit de lijst behalen permeatieklasse 1. Deze klasse is alleen bedoeld voor mensen die kennis hebben van de gangbare laboratoriumpraktijken.

Permeatieklassen

Permeatieklasse Doorbreektijd
1 > 10 min
2 > 30 min
3 > 60 min
4 > 120 min
5 > 240 min
6 > 480 min

Lijst van 18 chemicaliën

Aanduiding Chemicalie
A Methanol (Primaire alcohol)
B Aceton (Keton)
C Acetonitril (Nitrilsamenstelling)
D Dichloormethaan (Gechloreerde koolwaterstof)
E Koolstofdisulfide (Zwavelhoudende organische verbinding)
F Tolueen (Aromatische koolwaterstof)
G Tolueen (Aromatische koolwaterstof)
H Tetrahydrofuran (Heterocyclische en ethersamenstelling)
I Ethylacetaat (Ester)
J n-Heptaan (Verzadigde koolwaterstof)
K 40% natriumhydroxide (Anorganische base)
L 96% zwavelzuur (Anorganische mineraalzuur, oxiderend)
M 65% salpeterzuur (Anorganisch zuur, oxiderend)
N 99% azijnzuur (Organisch zuur)
O 25% ammoniak (Organische basis)
P 30% waterstofperoxide (Peroxide)
S 40% fluorzuur (Anorganisch zuur)
T 37% formaldehyde (Anorganisch mineraal Aldehyde)


Degradatietest werkhandschoenen

De degradatietest voor werkhandschoenen meet de achteruitgang van de handschoen na een uur contact met een chemische stof. Voor en na het contact met de stof wordt het volgende gemeten:

 • De perforatieweerstand
 • Het gewicht

De uitvoering van de degradatietesten zijn beschreven in de EN ISO 374-4:2013-norm. Er is geen vereiste waaraan moet worden voldaan. De uitslag van de test moet in de handleiding worden vermeld.

Bescherming tegen micro-organismen

Het pictogram voor biogevaar wordt op twee manieren gebruikt. Zonder het woord ‘virus’ beschermen de handschoenen alleen tegen bacteriën en schimmels. Met het woord is er ook sprake van bescherming tegen virussen.


 • Norm EN 374-5:2016 beschrijft de eisen waaraan handschoenen moeten voldoen om te beschermen tegen virussen en bacteriën
 • Voor bescherming tegen bacteriën wordt de hierboven beschreven lektest uitgevoerd
 • Voor bescherming tegen virussen wordt ook een test met een virus uitgevoerd. Het virus mag niet aan de andere zijde van de handschoen gedetecteerd worden

Belangrijk

Kies altijd het juiste type werkhandschoenen dat past bij de werkzaamheden in uw branche. Kijk daarbij ook of de handschoenen aan een normering moeten voldoen.

 

Normeringen werkhandschoenen

Er zijn verschillende normeringen voor elk type wekhandschoen:

 • EN 388 - Mechanische risico's
 • EN 374 - Chemische, biologische risico's
 • EN 407 - Hitte en vuur
 • EN 421 - Straling en radioactiviteit
 • EN 511 - Koude
 • EN 12477 - Lassen van metalen
 • EN 60903 - Elektriciteit
 

Onze medewerkers staan voor u klaar!

 
Werkhandschoenen normering chemische risico's
Werkhandschoenen normering risico's virus